nieuws

Omzetgroei in Nederland stopt beursval Boskalis niet

bouwbreed

De Nederlandse activiteiten van Koninklijke Boskalis Westminster hebben zich vorig jaar hersteld. Deze positieve ontwikkeling kon niet voorkomen dat het aandeel een smak maakte.

“De omzet op de thuismarkten Nederland en Duitsland, via Heinrich Hirdes, namen toe”, aldus Boskalis-woordvoerder Van Oosten op een toelichting van de jaarcijfers 1994. “De inkomsten, die wel bijdroegen aan de winst van het bedrijf, in Nederland stegen slechts licht. Vooral de milieuwerken deden het goed. Maar de toename van de omzet is niet toe te schrijven aan een groot po. Het jaar in Nederland bestond uit een grote hoeveelheid kleinere werken.”

Over het boekjaar 1993 liep de omzet nog met f. 13 miljoen terug tot circa f. 200 miljoen. De oorzaak waren de trage besluitvormingen, uitstel van poen en achterblijvende investeringen in de milieumarkt. Op de Amsterdamse effectenbeurs ging de koers van het baggerconcern Boskalis Westminster maandagochtend fors onderuit.

Beursval

De sombere vooruitzichten na een goed 1994 verontrustten beleggers dermate dat zij massaal hun stukken dumpten. Snel na opening van de beurs noteerde het aandeel f. 21,50 en om tien uur werd f. 20,80 genoteerd. Rond 11.30 stond Boskalis op f. 19,70, een min van f. 9,10. Beleggers zagen hun aandelen tot twee derde van de waarde van vrijdag ineenschrompelen.

De beurswaarde viel in krap twee uur met f. 250 miljoen. Handelaren noemden de nieuwe overcapaciteit in de branche en de teruglopende orders “rampzalig”. Ondanks alle waarschuwingen tegen overcapaciteit worden her en der op de wereld schepen in aanbouw genomen. Concurrent Ballast Nedam laat ter vervanging een gigantische hopperzuiger bij IHC bouwen. De opdracht heeft een waarde van f. 150 miljoen. Boskalis heeft overigens dezelfde plannen. Dit jaar wordt begonnen met de vervanging van een deel van de hoppervloot.

Strategie

Een handelaar meldde dat vooral Angelsaksische beleggers hun handen van het baggerbedrijf hebben afgetrokken. De sombere toekomstverwachting kwam voor hen totaal onverwacht. “De berichtgeving van Boskalis was niet optimaal, om het maar voorzichtig te zeggen. Die beleggers zijn daar pisnijdig. Zij stappen er nu rucksichtlos uit.” Volgens de handelaar kan het nog wel even duren voordat Boskalis zich herstelt. “Het vertrouwen is zoekgeraakt”, zei hij.

Opvallend is dat het bedrijf in het persbericht van vrijdag met geen woord rept over de toekomststrategie. Na de mislukte overname van Ballast Nedam verklaarde het baggerconcern “aanpalende succesvolle bedrijven te willen overnemen”. Van deze verbredingsstrategie, opgezet om de cycli in de baggersector te ke opvangen, is weinig tot niets terecht gekomen. Een mogelijke oorzaak is het feit dat er weinig potentiele kandidaten voldoen aan de hoge criteria van het bedrijf in Papendrecht. Geld kan nauwelijks een rol spelen. In kas en via banken kan de onderneming beschikken over vele honderden miljoenen guldens.

Reageer op dit artikel