nieuws

Noorse woningbouw in de lift

bouwbreed

Volgens een door zeven organisaties in de Noorse bouw opgestelde prognose blijft de woningbouw de eerstkomende jaren een stijgende lijn te zien geven, bij een zowel in 1996 als 1997 met vijf procent toenemend prijsniveau voor nieuwbouw woningen In beide jaren wordt begonnen met de realisering van naar schatting 24.000 woningen. Vorig jaar bedroeg dit aantal ruim 21.000: 30 procent meer dan in het ‘bodemjaar’ 1993.

De tot nu toe absolute top bereikte de Noorse woningbouw in de jaren ’70 met 40.000 woningen. De bedrijfs- en woningbouw samen zitten thans op 60 procent van het niveau van het topjaar (1987). In het lopende jaar wordt in de bedrijfsbouw alleen begonnen aan de realisering van ruim 2,6 miljoen vierkante meter.

De landelijke vereniging voor bouw en aanleg verwacht dit jaar 120.700 manjaren werk (vorig jaar 113.600), maar tengevolge van produktiviteitsverhoging en efficiencymaatregelen een daling in de twee jaren hierna tot tussen de 110.000 en 115.000 manjaren.

Reageer op dit artikel