nieuws

Nieuw VBO bedreigt schildersopleidingen

bouwbreed

De opleiding tot schilder dreigt uit het Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO) te verdwijnen. Dit wordt veroorzaakt door de vernieuwing van het VBO, waarbij de leerlingen niet de mogelijkheid hebben om via een ‘individuele leerweg’ het schildersvak te leren.

Dit zegt A. van Wezep, van het Opleidingscentrum voor het Schilders- en Stukadoorsbedrijf en Reclame- en Presentatietechnieken (SVS) te Waddinxveen.

Vorig jaar oktober verscheen het rapport ‘Recht doen aan verscheidenheid’. In dit rapport werd de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onder meer geadviseerd voor sommige scholieren ‘individuele leerwegen’ in te stellen. De leerling van een groep zijn dan met verschillende opleidingen bezig en krijgen hierbij extra begeleiding. De staatssecretaris zag echter niets in het voorstel. “Het niet overnemen van het voorstel over deze leerweg, kan een bedreiging zijn voor de schildersafdelingen”, aldus Van Wezep, die bij bij het SVS verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van onderwijsleermiddelen en examens.

De staatssecretaris wil dat per 1 augustus 1998 binnen het VBO vier richtingen komen. Het gaat om theoretische scholing voor hen die verder willen leren in het MBO of Havo, een beroepsgerichte opleiding via het secundair beroepsonderwijs of het leerlingwezen, een gemengde opleiding voor leerlingen die algemene en beroepsgerichte vakken willen doen en een studie die zich richt op de arbeidsmarkt.

De leerlingen die eigenlijk voor de individuele leerweg zouden kiezen, komen terecht in een van de andere richtingen en krijgen extra begeleiding. Volgens Van Wezep ontstaat hierdoor het risico dat schilderen alleen nog wordt onderwezen bij scholen met een grote bouwafdeling. Hij betwijfelt of er dan nog wel aparte leraren voor het vak schilderen blijven bestaan.

Van Wezep constateert dat de ‘betere’ leerling doorgaans kiest voor het algemeen vormend onderwijs. Hierdoor is het aantal scholieren aan schildersopleidingen gedaald. “Voor zover bekend, is het aantal schildersafdelingen aan het VBO de laatste jaren gedaald van 120 naar 80. Diverse afdelingen staan nog op het punt opgeheven te worden,” aldus Van Wezep. De SVS gaat in samenwerking met het VBO, de Regionale Opleidingscommissies, de Samenwerkingsverbanden van leerbedrijven en scholen voor vervolgonderwijs maatregelen nemen waardoor zo goed mogelijk op de vernieuwing wordt ingespeeld.

Reageer op dit artikel