nieuws

Niet de allochtonen, maar woningen moeten gespreid

bouwbreed

Zo veel mogelijk dure woningen bouwen in arme wijken met veel allochtonen. Die suggestie van de Rotterdamse PvdA-wethouder Simons, moet dienen als alternatief voor recente pleidooien allochtonen verplicht te spreiden over steden en wijken.

Volgens Simons, die deze suggestie deed in het NPS-programma Het Capitool, moet het volkshuisvestingsbeleid zo worden veranderd dat er in de binnensteden meer wordt gebouwd voor de middengroepen en in de buitenwijken meer voor mensen met lagere inkomens.

Een dergelijk beleid kan gedwongen spreiding van buitenlanders voorkomen.

Reageer op dit artikel