nieuws

Mobiliteit: keuze uit L.A.- of geitesokken-model

bouwbreed Premium

Moeten we de groei van het autogebruik maar laten gaan zodat we, zoals in Los Angeles, tot diep in de steden te maken krijgen met vierstrooks weginfrastructuur? Of moeten we de automobiliteit drastisch terugdringen om ons voortaan via het openbaar vervoer en te voet, voorzien van geitewollen sokken, voortbewegen.

Dat was de centrale vraag in een debat dat vrijdag in Haarlem werd gehouden over de bereikbaarheidsproblematiek in Noord-Holland. Doel van de bijeenkomst was de discussie op gang te brengen tussen politici en belanghebbenden over hoe er moet worden omgegaan met de alsmaar stijgende mobiliteit. Noord-Holland heeft gepland om tot 2010 voor zo’n f. 6 miljard in weginfrastructuur te investeren, met name bedoeld om de doorstroming van het goederenvervoer te garanderen. Probleem is echter dat het recreatieve verkeer van personenauto’s steeds sneller stijgt. Ter illustratie: in 1950 reed de Nederlander gemiddeld 3 kilometer per dag in een auto voor recreatief doel. In 1995 is dat aantal toegenomen tot 25 kilometer. Onder leiding van Cees Mijnten werd vrijdag geprobeerd voor dit probleem een oplossing te vinden. Dat blijkt nog niet zo simpel. Vrijwel alle aanwezige partijen (bestuurders, vervoerders en de milieufederatie) zijn van mening dat het zakelijk verkeer voorrang moet krijgen op het recreatieve verkeer. Hoe een en ander gestalte moet krijgen wist echter niemand. De wegvervoerders pleitten ervoor niet het gebruik van de prive-auto, maar de aanschaf ervan fors duurder te maken.

Accijns

De redenering die hieraan ten grondslag ligt is dat wanneer een auto eenmaal voor de deur staat, hij wordt gebruikt, ongeacht de bijkomende kosten. Daar doen twee dubbeltjes benzine-accijns niks aan af. Een hogere accijns op de aanschaf van een auto is in dat opzicht effectiever omdat men zich dan wel twee keer achter de oren krabt om tot aanschaf over te gaan.

De meeste partijen zijn van mening dat de rijksoverheid te weinig doet om een goed openbaar vervoersysteem op te bouwen dat kan concurreren met de weg. De partijen kwamen er, na een lange discussie, niet uit. De bestuurders zullen ondanks deze goedbedoelde en democratische discussie zelf de infrastructurele knopen moeten doorhakken.

Reageer op dit artikel