nieuws

Internationaal congres over dakbedekkingen

bouwbreed

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 april houdt de Stichting IWA (International Waterproofing Association) te Amsterdam, zijn negende Congres. Het congres is gewijd aan diverse milieuaspecten van dakbedekkingen en het promoten van moderne dakbedekkingmaterialen en -systemen.

De IWA gaat zich internationaal bezighouden vooral Europees met actuele vraagstukken die de bedrijfstak aangaan en deze soms zelfs volgens IWA bedreigen. Doordat wetten en voorschriften niet internationaal gelijk zijn treedt volgens de stichting concurrentievervalsing op. Het zijn ook deze aspecten, die aan de orde worden gesteld. Belangstellenden ke zich richten tot de Stichting IWA te Amsterdam.

Reageer op dit artikel