nieuws

Installatiebedrijven beginnen po voor zuinige verlichting

bouwbreed

De UNETO, de vereniging van elektrotechnische installatiebedrijven, wil inspelen op de komende Energieprestatienormering (EPN). Ze is bezig met het opzetten van een project dat zich richt op energiezuinige verlichting in grotere gebouwen.

Dat doet UNETO in nauwe samenwerking met Energiebedrijf Midden-Holland te Gouda. Om energiebesparing en daardoor minder milieubelasting te bereiken heeft de vereniging de hulp ingeroepen van DWA te Bodegraven. Dit bedrijf is gespecialiseerd in energiegebruiksanalyses en -besparingsmogelijkheden.

Het doel van de samenwerking is het stimuleren en introduceren van energiezuinige verlichting in de utiliteitssector. Een afgeleide doelstelling is de samenwerking met de installateurs.

Als het po aanslaat zal naar een landelijke verwezenlijking ervan worden gestreefd. De subsidieregelingen Stimev en Stimov zijn een niet onbelangrijke factor bij het opzetten van dit po.

Op maandag 13 maart is de eerste bijeenkomst gepland voor vijftig uitgenodigde elektrotechnische installatiebedrijven in de regio Gouda bij Energiebedrijf Midden-Nederland. Daar worden de plannen ontvouwd.

DWA heeft voor de installateurs het computerprogramma Econu ontwikkeld, waarmee ze bij opdrachtgevers de effecten van energiezuinige verlichting ke aantonen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of het project succes heeft gehad.

Reageer op dit artikel