nieuws

‘Gemoederen lopen hoog op’ Stakingen: intimidatie door werkgevers en werknemers

bouwbreed Premium

Een groot aantal bouwwerkgevers blijkt niet bereid om, zoals wettelijk verplicht is, werknemers door te betalen die als gevolg van de bouwstakingen niet ke werken. Sommige werkgevers gaan zelfs zo ver dat zij hun stakende werknemers bedreigen met schadeclaims die voortvloeien uit de stakingen. Op hun beurt worden ook de stakende werknemers beschuldigd dat zij werkwillige collega’s verhinderen te blijven werken.

Een grote aannemer uit Bunnik zegt in een brief aan zijn stakende en werkwillige werknemers dat hij ten aanzien van de stakingen als volgt zal handelen: “Over alle door de werkonderbreking, stakingsacties en blokkades niet gewerkte uren zal geen loon worden doorbetaald. Ook zal over genoemde uren geen afdracht plaatsvinden van VIP(RBS)-waarden en cao-vergoedingen als pensioen- en vut-premie, vakantiewaarde en overige premies. Dit geldt voor zowel stakers als werkwiligen die als gevolg van de staking hun werkzaamheden niet meer ke uitoefenen. De werkwilligen die niet bij de bonden zijn aangesloten ke zich voor financiele ondersteuning wenden tot de Gemeentelijke Sociale Dienst”, aldus de brief.

Een vloerenbedrijf uit Veghel schrijft aan een van zijn werknemers dat wanneer zijn bedrijf financiele schade lijdt als gevolg van de stakingen hij zich het recht voorbehoudt om deze schade op hem te verhalen. Verder voegt hij daaraan toe dat het bedrijf niet zal aarzelen hem in een voorkomend geval daarvoor op staande voet te ontslaan.

Arbeidscontract

Als laatste in deze bloemlezing van brieven aan het adres van werknemers dreigt een heiwerk-bedrijf uit Nieuwegein zijn werknemers voortaan met arbeidscontracten te zullen gaan werken (reeds verplicht volgens de cao, red.) en geen rekening meer te houden met de persoonlijke omstandigheden van zijn medewerkers. Hij eindigt met de hoop uit te spreken dat de financiele klap, die zijn bedrijf als gevolg van de stakingen zal treffen, geen gevolgen zal hebben voor zijn werknemers.

Bouwbonden

Overigens worden ook de bouwbonden en individuele stakers beschuldigd van intimidatie. De Reformatorisch Maatschappelijke Unie – een kleine organisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen die behoren tot de gereformeerde gezindte – heeft melding gemaakt van intimidatie van werkwilligen. Steeds meer leden zouden hinder ondervinden van de stakingen. “Werkwilligen ondervinden geen respect. Op diverse plaatsen, onder meer Zwolle, Wilnis en Dordrecht, zijn leden geintimideerd.” De RMU stelt de bonden aansprakelijk voor mogelijke schade en verlangt een einde van de belemmering van werkwilligen. Voor alle zekerheid heeft de unie het werkwilligenfonds voor haar leden geopend.

De bonden laten weten dat een ‘dergelijke handelswijze, om werkwilligen te belemmeren’ niet in de lijn van van het beleid ligt. Wel geven zij hij te kennen dat je soms niet aan ‘harde woorden’ tussen stakers en werkwilligen op de stakingslocaties ontkomt. “Maar dat ke wij natuurlijk niet voorkomen.” Een woordvoerder voegt eraan toe dat momenteel de gemoederen tussen individuele werkgevers en stakers eveneens hoog oplopen.

De werkgeversorgansiatie AVBB gaf gisteren geen commentaar de intimidatie van werkgevers.

Reageer op dit artikel