nieuws

Gedwongen verkoop van woningen stabiliseert

bouwbreed

De eerstkomende jaren zullen er per jaar 750 koopwoningen bij executie worden verkocht. Dit aantal – het gemiddelde over de afgelopen tien jaar – komt te staan in de liquiditeitsprognose, die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in Zoetermeer in juni a.s. zal uitbrengen.

Deze stichting, die de remplacant van de gemeentegarantie bij koop van een woning verstrekt onder de naam ‘Nationale Hypotheek Garantie’, is statutair verplicht elk jaar voor uiterlijk 1 juli met een liquiditeitsprognose te komen. Een concept, dat nu voorligt bij de actuaris en accountant van de stichting, vermeldt dat er wordt uitgegaan van gemiddeld 750 gedwongen verkopen van woningen per jaar. “En dat is geen pessimistische prognose, zoals elders in de pers is verschenen”, aldus directeur K. Schiffer van de stichting.

“De door derden genoemde mogelijke oorzaken van een toename van gedwongen verkoop – echtscheidingen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, wao-keuringen en te grote consumentenkredieten – behoren tot de gebruikelijke risico’s”, aldus Schiffer.

Weliswaar bedroeg het aantal gedwongen verkopen vorig jaar maar 250, maar 750 is niet extreem hoog, want het gemiddelde over de laatste tien jaren. “In feite blijft het aantal executoriale verkopen dan ook stabiel”, aldus Schiffer. Bovendien moet nog worden bedacht dat het bestand aan koopwoningen door de regeringspolitiek sterk in omvang zal toenemen. Schiffer zegt het daarom in het geheel niet eens te zijn met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet NVVK, de heer J. Siebolds, die voorspelt dat steeds meer mensen in ernstige financiele problemen zullen raken.

Reageer op dit artikel