nieuws

Friesland past besluit verduurzaamd hout aan

bouwbreed

Waterschap Friesland besluit vandaag of het gebruik van geimpregneerd hout in oppervlaktewateren door een vergunningenstelsel aan banden moet worden gelegd. De plannen daartoe werden enkele weken geleden door het dagelijks bestuur bekendgemaakt, maar na stevige kritiek van het algemeen bestuur is een definitieve beslissing aangehouden.

Het voorstel van het dagelijks bestuur houdt in dat waterbeheerders, bedrijven en particulieren een vergunning moeten aanvragen voor het gebruik van alle geimpregneerde hout. Een dergelijk vergunningenbeleid wordt ook al door andere waterschappen gehanteerd sinds de Raad van State vorig jaar het hoogheemraadschap Rijnland verbood een algemeen verbod op verduurzaamd hout uit te vaardigen.

De houtbedrijven leverden forse kritiek op de plannen van waterschap Friesland. Met name de geringe bijdrage aan een milieuverbetering in verhouding tot de gigantische meerkosten en vrijwel onuitvoerbare controle stuiten houtproducenten en -gebruikers tegen de borst.

Het algemeen bestuur heeft soortgelijke geluiden laten horen. Het bestuur vindt het te gek voor woorden dat bijvoorbeeld zelfs voor een eenvoudige paal die vervangen moet worden al – 1200 voor een vergunning moet worden betaald.

Illegale praktijken

“Natuurlijk, hout dat is behandeld met creosootolie met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) of andere zeer schadelijke stoffen, moet niet meer in het water voorkomen. Maar wel soepel moet worden omgegaan als het gaat om steigers en walbeschoeiingen behandeld met chroom en koper.”

Leden van het algemeen bestuur wijzen naar een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die berekenden dat de koperafgifte van geimpregneerd hout jaarlijks zo’n 30 kilo is. Dat staat in geen relatie tot de totale koperbelasting in Friesland van ruim 5800 kilo. Verder is het algemeen bestuur bang voor een stormachtige toename van illegale praktijken. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten te bekijken of het oorspronkelijke voorstel kan worden aangepast.

Reageer op dit artikel