nieuws

Dumez wil werklozen op contractbasis aantrekken

bouwbreed

Het bouwbedrijf Dumez Ile-de-France (filiaal van La Lyonnaise des Eaux) wil langdurig werklozen in het arbeidsproces opnemen door middel van interim (opleidings)contracten in de bouw. Dumez heeft hiertoe een samenwerkingsakkoord gesloten met een federatie van interim bureaus, die de kandidaten selecteert en de sociale lasten draagt.

Een tweede partner sluit de contracten af en zorgt ervoor dat de werknemer tussen twee ‘Dumez-contracten’ kan doorwerken bij een andere werkgever in de bouw.

Dumez is een midden-groot bouwbedrijf met 750 werknemers en een jaaromzet van 1 miljard francs. Poen duren vaak niet langer dan drie maanden. Dit is niet lang genoeg voor een daadwerkelijke economische integratie van een langdurig werkloze. De toegepaste formule is bijzonder soepel en maakt een reintegratie ‘op maat’ mogelijk.

Gebrek aan animo

Praktijkstages worden telkens afgewisseld met een periode van opleiding. Aan het eind van het parcours kan de werknemer solliciteren in de bouw. Hier komt het belang van Dumez ter sprake.

Evenals elders heeft Dumez te maken met verouderd bouwvakpersoneel, dat niet kan worden vervangen, vanwege gebrek aan animo bij de jongeren voor deze beroepssector. Bruno Boulay, onder-directeur van Dumez Construction: “Onze 450 werknemers in het bouwvak zijn gemiddeld 45 jaar oud. De gemiddelde leeftijd stijgt elk jaar.”

Dumez hoopt de nieuwe werknemers te ke over halen om na hun opleiding ‘te blijven’. “Dumez kwam op het idee langdurig werklozen te reintegreren door gemeentelijke aanbestedingen met een zogenaamde ‘sociale clausule’. Boulay: “Dit betekent dat gemeenten bij het toewijzen van contracten, rekening houden met het aantal werklozen dat door een bouwbedrijf in dienst wordt genomen. Op deze manier snijdt het mes van twee kanten.”

Reageer op dit artikel