nieuws

Duitse bouw wil duidelijke regels EU-bouwvakkers

bouwbreed

De Duitse bouwondernemers en de vakbond ‘Bau, Steine Erde’ eisen van de EU-uitvaardiging zgn. detacheringsrichtlijnen, dus vastomlijnde normen inzake arbeidsvoorwaarden voor bouwvakkers uit EU-landen die in het buitenland werkzaam zijn. Wordt de Commissie het op 27 maart niet eens over deze richtlijnen en normen, dan wil de Duitse minister Blum van Arbeidszaken nationaal arbeidsvoorwaarden opstellen voor buitenlandse werkkrachten op de bouw.

Minister Blum staat onder grote druk van de bouwindustrie en de vakbond. In buitengewone eensgezindheid veroordelen werkgevers en de werknemersvertegenwoordiging de concurrentie van goedkope buitenlandse krachten op Duitse bouwplaatsen. Nu reeds zouden 140.000 overwegend uit Portugal en Groot-Brittannie afkomstige bouwvakkers in Duitsland werkzaam zijn. De Duitse bouwindustrie vreest verdere afbraak van rond 100.000 arbeidsplaatsen, maar ziet goede kans dat de meerderheidsverhouding in Brussel zich in haar voordeel heeft gewijzigd. De drie nieuwe EU-landen zouden instemmen met de (door Groot-Brittannie geblokkeerde) Duitse eis. Griekenland en Italie zouden voor die eis inmiddels meer begrip opbrengen.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, is het ministerie van Arbeid al druk bezig met de voorbereiding voor een nationale regeling. Als in Brussel geen akkoord tot stand komt, wil minister Blum de Duitse cao’s in de bouw als bindend voor alle werkkrachten verklaren. Een nieuwe wet zou dan de geldigheid van deze normen ook voor buitenlandse arbeidskrachten voorschrijven.

‘Rampzalig’

Nu is het nog de vraag of Blum een meerderheid krijgt voor zijn plannen in de regering Kohl. De dakorganisatie van de Duitse werkgeversbonden BDA vreest de ongunstige invloed van een nationale actie ten gunste van de Duitse bouw op alle andere – van export afhankelijke – takken van industrie.

Vice-voorzitter Wilhelm Kuchler van het Verbond van de Duitse Bouwindustrie: “Die hebben goed praten. De situatie en de stemming is rampzalig bij ons. Brussel is verplicht te helpen. Je bent als Duitse aannemer door de concurrentie- en prijsdruk, ook van buitenlandse firma’s, wel gedwongen buitenlandse bouwvakkers in dienst te nemen als je nog enigszins gunstig wilt calculeren. Ons Verbond telde verleden jaar 2000 faillissementen.”

De vakbond bouw eist behalve Duitse lonen voor buitenlandse werknemers ook hun opname in het Duitse ziekenfonds en het afdragen van alle andere sociale premies die ook voor Duitse werkkrachten verplicht zijn. Een nieuwe wet, waarbij de staat de minimale lonen in de bouw bepaalt, wijst de bond (“ingreep in de cao van bovenaf”) echter met kracht van de hand.

Reageer op dit artikel