nieuws

Drenthe strenger op uitbreiding dorpen

bouwbreed

De provincie Drenthe wil strenger toezien op het naleven van het streekplan. Door de snellere groei van het aantal woningen en de populariteit van het platteland, is er veel belangstelling voor woningbouw in dorpen en gehuchten. Het streekplan van de provincie geeft echter aan dat de groei vooral gerealiseerd moet worden in een aantal geselecteerde grotere groeikernen, en in mindere mate in een aantal kleinere kernen.

De woningbouw betekent een steeds grote aantasting van het landschap constateert de provincie. Tot nu toe werden bestemmingsplannen die niet strookten met het streekplan ruimhartig benaderd. De maat is echter vol, vindt gedeputeerde H. Weggemans. Vandaar dat hij een strenger beleid van de provincie aankondigt.

Bestemmingsplannen die niet in overeenstemming zijn met het streekplan zullen strenger beoordeeld worden. Zeker als landschappelijk waarden in het geding komen worden de plannen sneller afgekeurd. Dat geldt ook in de benadering van de provincie bij artikel 19-procedures waarbij toestemming gevraagd wordt voor een bouwwerk dat buiten de normen van het bestemmingsplan valt.

Reageer op dit artikel