nieuws

Bouwbonden zijn boos op bemiddelaar ZZP’ers willen stakende bouwvakkers vervangen

bouwbreed

In de nu veertien dagen durende staking, die door de bouwbonden is uitgeroepen om zo een goede cao voor werknemers te ke afdwingen, doet zich een nieuw fenomeen voor. Zo blijken plotseling zich veel ‘zelfstandigen zonder personeel’ te manifesteren, die de open gevallen werkplaatsen willen bezetten. Daarbij worden ze geholpen door het bureau Optimaal van directeur Ad van Dijke uit Rucphen.

De bouwbonden zeggen bij het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening om een onderzoek te hebben gevraagd naar dit fenomeen omdat ze er van overtuigd zijn dat het hier niet gaat om echte ZZP’ers, maar om uitzendkrachten.En in de bouw bestaat nog altijd een wettelijk verbod op uitzendarbeid.

Het CBA ontkent een dergelijk verzoek te hebben gehad. Directeur Van Dijke van ‘Optimaal Personeel en Capaciteit’ verklaart de reacties van de bonden aan zijn adres niet rechtstreeks te hebben vernomen, maar slechts uit kranteknipsels.

Volgens Van Dijke, die al sinds 1989 tussen bouwbedrijven bemiddelt bij het tijdelijk tewerkstellen van elkaars personeel, heeft hij recent ruim 250 onderaannemersbedrijfjes (bestaande uit een of meer mensen ) ingeschreven, die hem alle overhead werkzaamheden zoals administratie, verzekeringen, calculatie en acquisitie opdragen. Sinds 1 januari bestaat de mogelijkheid deze kantoorfunctie aan Optimaal uit te besteden tegen een percentage van de omzet als honorarium.

Bedrijven tevreden

Daarnaast heeft Optimaal binnen de kortste keren duizend bouwvakarbeiders genoteerd, die verder als Zelfstandige zonder Personeel wensen verder te gaan. Voor hen bedacht hij een vennootschap onder firma-constructie, waarvoor zijn onderneming eveneens de administratie verzorgt.

Volgens Van Dijke blijken aannemingsbedrijven uiterst content zelfstandige ondernemers zonder personeel in te huren, die tot voor kort deel uitmaakten van hun vaste personeelsbestand. Voor deze constructie zou hij volgens zijn zeggen ‘groen licht’ hebben verkregen van verschillende Regionale Besturen van de Arbeidsvoorziening en het ministerie van sociale zaken.

Dit departement zou ‘mondeling’ ook hebben verzekerd dat hij mag gaan bemiddelen van uitzendkrachten ondanks het nog bestaande verbod. Er zou met een ‘landelijk werkend uitzenbureau’ al een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Maar een naam wenst hij niet te noemen.

Slag om de arm

Waar de Rucphense onderneming beweert dat met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel individuele bouwvakkers tot zelfstandig ondernemer zonder personeel zijn gepromoveerd, houdt het Sociaal Fonds Bouwnijverheid desgevraagd enige slagen om de arm. In vroeger jaren gaf het SFB vooraf daartoe zogenaamde ZZP-verklaringen af. Nu wordt pas achteraf bekeken of alleen werkende bouwvakarbeiders als ZZP-er worden d.

Een dergelijke vaststelling kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij looncontroles, zo vernamen wij.

Als iemand blijkt onterecht als ZZP-er te hebben gewerkt, kan het SFB alsnog van de ondernemer voor wie hij werkte de verschuldigde premies sociale verzekeringen en bedrijfstak eigen regelingen opeisen.

Voor het SFB is iemand pas ZZP’er als betrokkene voor eigen rekening en risico werkt en verantwoordelijk is en kan worden aangesproken voor het geleverde eindprodukt. Naast een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel moet hij over een btw-nummer beschikken, moet betrokkene geinvesteerd hebben in bedrijfsmiddelen, zelf opdrachten bij diverse opdrachtgevers verwerven en over eigen briefpapier voor offertes en facturen beschikken.

ZZP’ers bij Wilma

De bouwbonden zijn vooral tegen het fenomeen ZZP’er omdat dit de bedrijfstak geen goed doet. Zo dragen zij bijvoorbeeld geen premies af voor de collectieve fondsen. En ze zitten de bonden dwars bij de stakingsacties omdat zij werk overnemen van stakende bouwvakkers, zo vinden de werknemersorganisaties. Zo zei districtsbestuurder Jos van der Borgt van de bouwbond FNV gisteren in het Congresgebouw in Den Haag dat op de nieuwbouw van VNO (boven Utrechtsebaan in Den Haag) “alleen nog maar ZZP’ers werken. We werden door Wilma Bouw niet eens toegelaten op de bouwplaats om met deze mensen te praten. Als een werkgeversorganisatie (in dit geval als opdrachtgever, red.) en een aannemer op deze manier met de stakingen omgaan ke ze nog heel wat grimmiger acties verwachten”, aldus Van der Borgt.

Volgens een woordvoerder van Wilma zijn de bonden wel degelijk toegelaten op de bouwplaats. “Ik voelde me enigszins bedreigd omdat ze met elf man de bouwplaats op kwamen en het uta-personeel voor ‘uitvreters’ uitmaakten, waarschijnlijk in de veronderstelling dat het om bouwplaatspersoneel ging. De ZZP’ers, die via Hoek Bouwbedrijf in Oudewater voor ons werken, wilden niet staken. Dat moeten ze zelf weten. Wie ben ik om ze tegen te houden als ze dat wel willen”, aldus projectleider Nieuwenhuizen.

Reageer op dit artikel