nieuws

Bouwbonden FNV en CNV herinneren zich informeel overleg toch ‘Ultimatum van bonden volstrekt onbegrijpelijk’

bouwbreed

“De bouwbonden zijn eerst weggelopen in het formele cao-overleg, daarna zijn ze niet komen opdagen in het laatste informele overleg en nu is er een ultimatum gesteld. Dit, terwijl we op enkele details na, overeenstemming hadden over een nieuwe bouw-cao. Het is voor mij onbegrijpelijk waar de bonden met dit ultimatum heen willen. Het is puur demagogisch.”

Dat stelt voorzitter J.J. Vahstal van de werkgeversdelegatie bij de cao-onderhandelingen voor de bouw, daags nadat de bonden hun ultimatum aan de werkgevers hebben gesteld. Vahstal is boos dat de bonden (in Cobouw) ontkennen dat er sprake is geweest van informeel overleg tussen de onderhandelaars van werkgevers en werknemers.

“Ik heb hier de rekeningen van consumpties liggen die de heren Van der Meulen (CNV) en Visser (FNV) en mijn persoon hebben genuttigd tijdens de diverse informele overlegrondes die we hebben gevoerd. Op 16 februari hebben we de hele avond in De Klepperman in Hoevelaken over de cao gepraat. Op 23 februari hadden we een overleg in het Berghotel in Amersfoort. Op 25 februari zaten we in Oud-Londen in Zeist. De te afspraak zou op woensdag 1 maart plaatshebben in Hoevelaken. Daar zouden de puntjes op de i worden gezet.

De ochtend daarvoor heb ik hiertoe overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van het AVBB en hebben de lidverenigingen hun zegje ke doen. ’s Avonds, op het afgesproken tijdstip, zat ik te wachten in Hoevelaken. De onderhandelaars van de bouwbonden kwamen echter niet opdagen. En nu hebben ze dit ultimatum gesteld.”

Strategische spelletjes

Navraag bij cao-onderhandelaar B. Visser namens de bouwbond FNV leert dat hij zich de bijeenkomsten in genoemde uitspanningen bij nader inzien toch kan herinneren. Ook geeft hij toe dat de bijeenkomsten waren belegd om over de bouw-cao te praten.

Visser redeneert als volgt: “Ik vind dat informeel overleg gelijk staat aan geen overleg. Natuurlijk zijn we bij elkaar geweest om over en weer af te tasten. We willen tenslotte een cao. Vahstal zou op die bewuste 1 maart verslag aan ons (Van der Meulen en Visser, red.) uitbrengen over de opvattingen van de lidverenigingen van het AVBB. Vahstal had de ochtend daarvoor echter aan de pers laten weten dat er informeel overleg gaande was, en dat was niet de afspraak. Dat zijn strategische spelletjes, waarbij een bijna-akkoord wordt gesuggereerd, waar wij niet aan meedoen. Daarom hebben we ons niet meer op dat laatste informele overleg laten zien.”

Ook CNV-onderhandelaar F. van der Meulen herinnert zich de informele gesprekken met Vahstal. “Ja, nou en. Het doet er helemaal niet toe of er al of niet informeel contact is geweest. Het gaat erom dat we een goede cao afsluiten, en daar hebben die overlegrondes niet toe geleid. Vahstal suggereert nu dat er een bijna-akkoord ligt. Als dat het geval is laat hij dat dan maar eens op schrift zetten. Dan hebben we wat. Daarnaast heeft hij ons in een moeilijke positie gemanoeuvreerd door op de ochtend van 1 maart aan de pers mee te delen dat er overleg gaande was. Dat was niet de afspraak. Beide partijen zouden vooraf geen mededelingen doen. Hij heeft het doen voorkomen alsof wij onze achterban aan het raadplegen waren over eventuele concessies die wij gedaan zouden hebben. Maar Vahstal heeft helemaal geen bod gedaan. Er ligt niks. Het is allemaal onzin”, aldus Van der Meulen.

Draagvlak

Het belangrijkste struikelpunt op de weg naar een bouw-cao is volgens beide partijen de vut-regeling. Volgens Van der Meulen is het zaak dat werkgevers eerst het tweede vut-voorstel terugtrekken, voordat er gepraat kan worden.

Volgens Vahstal is dit tijdens het informele overleg ook gebeurd, en stonden partijen op het punt de aanvankelijke vut-voorstellen verder uit te werken. “De bonden”, aldus Vahstal, “proberen nu met demagogische argumenten draagvlak te creeren voor stakingen. Het ligt er maar aan hoe je de boodschap vertelt. Als je een 35-jarige bouwvakker voorhoudt dat ie voor de vut betaalt zonder dat hij er zelf ooit van zal profiteren, tsja…”

Reageer op dit artikel