nieuws

Bouwbesluit moet milieu-regels verder stroomlijnen

bouwbreed

Voor de zomer presenteert staatssecretaris D. Tommel van VROM een plan van aanpak voor duurzaam bouwen. Dat gaat in op maatregelen voor de nieuwbouw en de bestaande voorraad. Het plan doet verder aanbevelingen voor de overdracht van kennis om op die manier innovaties te versnellen. Een apart hoofdstuk in het Bouwbesluit moet de regelgeving omtrent het milieu in goede banen leiden. Het departement wil verder met de regio’s werkafspraken maken over duurzaam bouwen in Vinex-verband.

Tommel legde op een bijeenkomst in Woerden uit dat in de Utrechtse regio concrete plannen liggen met kansen op tastbare praktijkwinst. Te denken valt aan Snel en Polanen in Woerden, Zenderpark in IJsselstein, Houten-Zuid en de Leidsche Rijn. Onder meer in het laatste geval zullen de inspecties van VROM meewerken aan de uitwerking van de vraag hoe in hoge dichtheden duurzaam kan worden gebouwd. De staatssecretaris wil dat het duurzame bouwen zich in de komende jaren verder ontwikkelt en deel uitmaakt van de gangbare bouwpraktijk.

Experimenten en voorbeeldpoen toonden inmiddels duidelijk aan dat veel milieu-innovaties meeke met de brede bouwstroom. In de omringende landen zal het duurzame bouwen eveneens op gang komen. Het is dan tevens een bedrijfsmatig belang om als sector in deze voorop te lopen. Draagvlak en samenwerking vormen een grondvoorwaarde voor de ontwikkeling van het duurzame bouwen.

Gemeenten

Volgens de Stichtse Milieufederatie (SMF) toont 30 procent van de gemeenten in de provincie Utrecht geen belangstelling voor duurzaam bouwen. Het gaat dan vooral om de kleine gemeenten die voor deze tak van bouw geen extra middelen ke vrijmaken. Daarbij vindt er weinig bouw plaats. Koepelconvenanten voorkomen dat deze gemeenten worden vergeten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een overeenkomst tussen het Regio Beraad Utrecht en andere bouwpartijen. Ook de provincie kan afspraken maken. Utrecht en Amersfoort doen veel aan duurzaam bouwen zoals ook kleinere gemeenten als Baarn, Veenendaal, Soest, Montfoort en IJsselstein deze bouwwijze bevorderen. In al deze gevallen vragen de gemeenten meer mogelijkheden om maatregelen via de bouwverordening op te nemen. Daarbij moeten onderzoek en kennis meer worden verspreid. De provincie Utrecht weet nog niet goed hoe men vorm kan geven aan duurzaam bouwen. De SMF constateert verder een slechte onderlinge afstemming tussen rijk, provincie en gemeenten.

Premie

De gemeente Utrecht doet met zo’n tien andere gemeenten mee aan het landelijk experiment ‘Milieuclassificatie Woningbouw’ van de SEV. Het plaatselijk bestuur onderzoekt of het voor de nieuwbouw een premie kan instellen. Als daartoe wordt besloten gaat het om een stimuleringsregeling voor maximaal drie jaar. B en W wil verder het energiebeleid veranderen en bereid poen voor de besparing van drinkwater voor. De stuurgroep Milieu van het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) neemt binnenkort een besluit over het po ‘Regionaal basisniveau duurzaam bouwen’. Individuele gemeenten ke dan overeenkomsten sluiten met marktpartijen over dit regionale basisniveau. In de loop van dit jaar voert het RBU het po ‘Waterbesparing in de bouw’ uit.

Reageer op dit artikel