nieuws

Barth bouwgemachtigde nieuwbouw AZ Nijmegen

bouwbreed Premium

Ing. H.P. Barth, die als voorzitter van het AVBB wordt vervangen door de oud-CDA fractievoorzitter Brinkman, is benoemd tot bouwgemachtigde voor de (ver)nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen.

In een brief aan het bestuur van het AVBB gedateerd 20 maart, maakt ing. Barth er melding van dat deze (toen nog op handen zijnde) benoeming door de minister van VWS, mede namens haar collega van OCW, voor hem op 16 november vorig jaar aanleiding is geweest het AVBB mee te delen mogelijk niet voor een volle ambtstermijn van drie jaar als voorzitter beschikbaar te ke zijn.

Nu de opdracht tot bouwbegeleiding is bekrachtigd doordat een overeenkomst is gesloten tussen het ministerie van OCW en de onderneming van de heer Barth – BAWA BV Waddinxveen, laat de heer Barth het AVBB weten deze baan niet te willen combineren met het voorzitterschap van deze koepelorganisatie in de bouw “omdat op termijn aanleiding zou ke zijn voor ongewenste en onjuiste misverstanden”.

Geintegreerd

De nieuwbouw voor het Academische Ziekenhuis in Nijmegen zal ruim – 600 miljoen gaan kosten en zeker negen jaar in beslag nemen. Eind november vorig jaar gaven de oud-staatssecretarissen Simons en Cohen al het startschot voor de (ver)nieuwbouw van het ziekenhuis en de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Het plan voorziet in een geintegreerd complex voor de huisvesting van ziekenhuis en faculteit. Aan de west- en oostzijde van het Geert Grooteplein komt nieuwbouw voor respectievelijk onderwijs en onderzoek.

Gefaseerd zal een groot deel van de bestaande ziekenhuisgebouwen worden gesloopt en vervangen. Met de werkzaamheden voor onder andere parkeervoorzieningen is inmiddels al een begin gemaakt. Er komt een parkeergarage voor zo’n 680 auto’s.

Reageer op dit artikel