nieuws

Baggeraar Sontverbinding blijven binnen budget

bouwbreed Premium

De laagste inschrijver voor het uitbaggeren van de zeebodem in het kader van de Sontbrug/tunnel tussen Zweden en Denemarken ligt volgens bouwheer Esundskonsortiet AS ‘ongeveer op het gebudgetteerde niveau’. De bedragen, waarvoor alle zes geprekwalificeerde internationale consortia hebben ingeschreven, varieren tussen 1,4 en 2,9 miljard kronen (circa f. 400 en f. 700 miljoen).

De werkzaamheden omvatten de uitdieping van de geul tussen de twee kunstmatige eilanden ten zuiden van Saltholm, waarin de zinktunnel moet worden geplaatst, de opbouw van die eilanden, de uitdieping van de vaargeul op Zweeds territorium in de zgn. Flinterenden, alsmede compenserende uitdiepingen voor de veiligstelling van de waterdoorstroming van en naar de Oostzee. Alle consortia voldoen blijkens het inschrijvingsmateriaal aan de voorwaarden ten aanzien van tijdsbestek, kwaliteit, techniek en milieu. De gunningen zullen volgens planning van de zomer plaatsvinden.

De betrokken consortia zijn de Nederlands-Deens-Spaanse combinatie Van Oord ACZ, Er AS en Dragados SA, Oresund Marine Joint Venture (Per Aarsleff AS en Rohde As uit Denemarken, het Nederlandse Ballast Nedam Dredging en het Amerikaanse Great Lakes Dock en Dredge), Oresund Dredging Contractors (Boskalis Westminster Dredging BV en NCC AB uit respectievelijk Nederland en Zweden), het geheel Nederlandse Ham Dredging en Marine Contractors BV, de Zweeds-Belgische combinatie Skanska-Jan de Nul-Oresund en het Deens-Belgische samenwerkingsverband Oresund Dredging Consortium (bestaande uit Dredging International en E. Phil en S AS). Het Esundskonsortium wenst geen mededeling te doen wie achter welk inschrijvingsbedrag staat.

Reageer op dit artikel