nieuws

Afwijkingen in beton met Impact-Echo vast te stellen

bouwbreed

Sinds een jaar beschikt Adviesburo Gelhard te Son en Breugel over een nieuw meetinstrument waarmee allerlei afwijkingen in betonconstructies zijn vast te stellen.

Het gaat om de Impact-Echo meettechniek, ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het apparaat geeft een korte stoot, waardoor golfbewegingen in het beton ontstaan die worden geregistreerd door een verplaatsingsopnemer. Door een computer worden de belangrijkste frequenties geanalyseerd.

Hij maakt daarbij gebruik van een formule waarin de voortplantingssnelheid van de golf, de dikte van de constructie en de de frequentie verwerkt is. Op een scherm of een printer verschijnen de resultaten. Daaruit valt op te maken of er onregelmatigheden in het beton voorkomen, en zo ja waar.

Op die manier zijn grindnesten, holtes, scheuren, lege voorspankanalen enzovoort te ontdekken. Het is zelfs mogelijk om beton te controleren onder een toplaag van bijvoorbeeld asfalt door de formules enigszins aan te passen.

Voordeel

Het voordeel van de Impact-Echo methode is, dat het beton niet beschadigd wordt (het is een non-destructieve meettechniek). De stoot veroorzaakt golven in het beton, die schematisch weergegeven ke worden in de lengterichting van de stoot en loodrecht daarop, als gevolg van druk- en schuifkrachten.

De frequenties van de golven hangen samen met de diameter van de bol die voor de stoot gebruikt wordt. Die varieert van 4,5 tot 13 mm, voor frequenties van 50 tot 15 kHz.

Als alles goed gaat heeft de verplaatsingsopnemer geen last van de golven ten gevolge van schuifkracht, omdat hij direct naast de stootbol is geplaatst. De golven ten gevolge van de druk worden gereflecteerd.

De resultaten van de berekening ke door de gebruiker worden geinterpreteerd, maar hij of zij kan dat ook overlaten aan de computer als het om standaard plaatvormige objecten gaat zoals brugdekken, vloerplaten en wanden.

De computer vergelijkt het amplitude-spectrum van de terugkerende golf met een genormaliseerd beeld. Aan de hand van de afwijkingen kan vastgesteld worden waar zich onregelmatigheden bevinden.

Niet alleen holtes of verminderde dichtheden, maar ook scheuren en minder goede hechting van lagen op elkaar zijn met de Impact-Echo methode op te sporen.

Succes

Adviesburo Gelhard (ABG) heeft de meettechniek inmiddels met succes op diverse plaatsen in Europa toegepast. Daarbij bleek dat de resultaten overeenkwamen met de door destructief onderzoek gevonden werkelijkheid. Behalve voor het opsporen van afwijkingen in het beton, is de Impact-Echo meettechniek ook te gebruiken voor het bepalen van diktes van wanden en vloeren van kelders en van betonconstructies onder water.

Ook de dikte van lagen beton op bruggen en van wegdekken is met deze methode vast te stellen.

Reageer op dit artikel