nieuws

Aantasting vrije vestiging niet te voorkomen

bouwbreed

Het ministerie van VROM kan op dit moment geen actie ondernemen tegen gemeenten die de verdeling van dure nieuwe koopwoningen in hun greep proberen te krijgen. Hoewel deze praktijken op gespannen voet staan met de Huisvestingswet, zijn er geen voorzieningen getroffen waarmee dergelijke praktijken ke worden bestreden. Dat antwoordt staatssecretaris Tommel op vragen van de VVD-Kamerleden Van Erp en Verbugt.

Tommel zegt op de hoogte te zijn van gemeenten zoals Noordwijk, die bij de uitgifte van bouwgrond aan poontwikkelaars bedingen dat de op die grond te bouwen woningen eerst aan inwoners van de eigen gemeente of regio worden aangeboden, terwijl deze woningen op grond van de Huisvestingswet in aanmerking komen voor vrije vestiging. Instrumenten om in te grijpen heeft de bewindsman echter niet. Hij deelt echter wel de zorgen van de liberalen hierover.

Tommel is daarom in overleg getreden met het Interprovinciaal Overleg over de toepassing van de Huisvestingswet, en dan met name de koopprijsgrenzen. Besloten is alvast om de evaluatie van de wet, nu voorzien in 1998, te vervroegen. Over het precieze tijdstip van evaluatie vindt nog overleg plaats met IPO en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Reageer op dit artikel