nieuws

‘Vrouwen in de bouw’ succesvol in Twente

bouwbreed

In Twente worden in 1995 vijf vrouwen opgeleid voor een beroep in de bouw. Dit is overeengekomen tussen het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorzieningen (RBA) en de stichting Bouw-Vak-Werk in Twente. De afspraak vloeit voort uit het succesvolle regiopo ‘Vrouwen in de Bouw Twente’.

“Het is voor het eerst dat in een sectorovereenkomst vrouwen expliciet worden benoemd. Ook bij het pilot-voorschakeltraject op de Centra Vakopleiding in Twente heeft men expliciet een aantal van vijf in te stromen vrouwen benoemd”, aldus een toelichting van projectmedewerker mevrouw Rollema.

Ook in Gelderland, Overijssel en Flevoland worden vrouwen opgeleid. “In Utrecht wordt gekozen voor een structurele aanpak met jaarlijkse instroomafspraken, regulier opleiden en extra aandacht voor werving en begeleiding”, aldus een medewerker van het po ‘Vrouwen in de Bouw’. Het initiatief voor dit po werd genomen in de bouwnijverheid. Het wordt gesteund door ondermeer de Bouw- en Houtbond FNV en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB).

In Twente zijn inmiddels vier vrouwen begonnen met de Primaire Opleiding, de vijfde start binnenkort. Ze worden zoveel mogelijk geplaatst op leerlingbouwplaatsen.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de afdeling bouwtimmeren van het Centrum Vakopleiding in Enschede, zijn er net zoveel vrouwen als mannen opgeleid”, aldus de nieuwsbrief van Vrouwen in de Bouw.

Publiciteit

Volgens mevrouw Rollema is het succes van het po te danken aan de publiciteit rond het aanstellen van vrouwen bij bouwbedrijven. Rollema: “Daardoor zijn vrouwen op het idee gebracht om zich te laten opleiden tot bouwvakker. Dit is ontzettend belangrijk geweest en dat zal ook zo blijven voor de toekomst.” Een ander belangrijk aspect voor het aantrekken van vrouwen was het geven van voorlichting.

Voordat het po begon werden circa 60 aannemers in Twente benaderd met de vraag of ze een voorkeur hadden voor mannen of vrouwen. Meer dan de helft van de ondervraagden zei geen specifieke voorkeur hadden voor mannen of vrouwen.

Om er voor te zorgen dat vrouwen ook in de toekomst voor een beroep in de bouw zullen kiezen, zal het po veel publiciteit krijgen.

Reageer op dit artikel