nieuws

Tommel: doorstroming bevorderen via lagere overdrachtsbelasting

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel vindt de overdrachtsbelasting van 6 procent bij verkoop van een bestaande woning een belemmering van de verhuismobiliteit.

“Wij hebben er al vele malen over gediscussieerd. Ik zou het toejuichen wanneer de overdrachtsbelasting verlaagd zou ke worden”, aldus de staatssecretaris in een interview met De Woonconsument, het maandblad van de Vereniging Eigen Huis.

Tommel ziet verlaging van de overdrachtsbelasting als een van de weinige inzetbare instrumenten om de doorstroming te bevorderen van mensen die zich gezien hun inkomen een duurdere woning ke permitteren. “Ik overweeg dus niet om verhuisvergoedingen of premies te verstrekken”, stelt Tommel. Tot dusver staat tegenover de “verhuisboete” van 6 procent slechts een manier om de doorstroming te bevorderen: door “aantrekkelijke woningen in de goede prijsklasse neerzetten”, zo vat Tommel zijn filosofie samen.

“Het is van het grootste belang huizen te bouwen die de consument echt wil hebben.” Die moeten er in zowel de nieuwe uitleggebieden als in de stad zelf komen. Tommel wil verder de nog jonge Huisvestingswet aanpassen. Gemeenten die tijdelijk niet ke uitbreiden dienen, in zijn visie, ruimere mogelijkheden te krijgen om met woonvergunningen voor bepaalde groepen burgers te werken. Hij wil in die gemeenten de prijs waar de “vrije sector” begint, tijdelijk ke oprekken boven de bestaande wettelijke grenzen.

Reageer op dit artikel