nieuws

Stichting bestudeert in-situ reiniging

bouwbreed Premium

Het Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-Situ Sanering (NOBIS) voert in de komende vijf jaar een publiek-privaat gefinancierde studie uit naar de in-situ sanering van bodems. NOBIS vormt een samenwerkingsverband van openbare en particuliere partijen die saneringsdiensten vragen en aanbieden, de sector onderzoek en ontwikkeling en de overheid.

In-situ sanering komt neer op (geohydrologische) isolatie van de vervuiling waarbij micro-organismen tegelijkertijd de vervuilende stoffen afbreken. Een grootschalige extensieve aanpak verlaagt de kosten van de bodemschoonmaak. Het voorkomen van afgravingen houdt tevens een vermindering in van stagnatie in maatschappelijke en bedrijfsprocessen. NOBIS kan verder de Nederlandse exportpositie van kennisintensieve producten en diensten vergroten. Het ministerie van EZ stelde begin 1994 f. 25 miljoen beschikbaar. Particuliere partijen moeten minimaal f. 12,5 miljoen in NOBIS investeren. De initiatiefnemers van de stichting zijn eigenaren en beheerders van grond, de ONRI, de NVPG, TNO/GTI’s en de Nederlandse overheden. Voorzitter is de Zuidhollandse gedeputeerde ir. J. van der Vlist.

Reageer op dit artikel