nieuws

Scheiden afval lukt alleen op grote locatie

bouwbreed Premium

“De milieumaatregelen die bijvoorbeeld de overheid en maatschappelijke organisaties voorstellen, houden vooral verband met de nieuwbouw. In die sector vormt onder meer het scheiden van afval doorgaans geen probleem. Kijk je naar de locatie van renovatiepoen dan zie je geen ruimte om drie of vier containers te plaatsen. In dat geval verdwijnt het afval in een container waarna gespecialiseerde bedrijven de inhoud sorteren”, zo zegt algemeen directeur A. Noppen van Imabo Elfrings Bouwmaterialenhandel uit Den Haag.

.TE:”Op het eerste gezicht zou je zeggen dat je op een kleine locatie afval nog wel apart kan bergen in bijvoorbeeld rolcontainers”, legt Noppen uit. “Dat lukt dus niet want dergelijke containers zijn heel snel vol. Het betekent ook dat het ophaalbedrijf vaker moet rijden om de containers te verwisselen wat de aanvankelijk geboekte milieuwinst weer vermindert. Blijft de vraag wat er dan wel moet gebeuren. De bouwmaterialenhandel kan het nodige bijdragen aan een milieubewuste omgang met bouwafval. Het resultaat hangt echter af van de de mate waarin afnemers meewerken aan de maatregelen. Het milieu wil er echter nog wel eens bij inschieten. Niet omdat de aannemers geen aandacht voor het milieu tonen maar omdat het afvalbeheer nu eenmaal tijd vergt.”

Statiegeld

Te denken valt daarbij volgens hem aan bepaalde merken PUR-schuim waarvan de bussen worden herverwerkt. Op die bussen zit een gulden statiegeld. Die regeling slaat vooralsnog niet erg aan. Pakweg 70 procent van het verkochte PUR-schuim komt nog steeds uit het standaardassortiment.

“De Hibin (Handelaren In Bouwmaterialen In Nederland) kan als organisatie de industrie vragen produkten anders te verpakken”, stelt Noppen. “Iedereen wil afval teruggeven aan de leverancier. Dat is echter een lange weg om te gaan. Toch valt er op kortere termijn al een aardige winst te boeken wanneer de eenmalige pallets plaats maken voor gestandaardiseerde pallets met statiegeld zoals de Europallets. Daarmee doen we welbeschouwd weer een stap terug omdat de eenmalige pallets voortkwamen uit de onvrede met de meermalige. Een bedrijf moet dan wel een emballage-administratie bijhouden om te voorkomen dat het bijvoorbeeld – 30 statiegeld moet geven voor pallets die voor een tientje zijn gekocht in de haven van Rotterdam. Standaardisatie draagt eveneens bij aan een groter hergebruik. Niet zelden hanteert een fabrikant eigen maten voor de pallets die je niet met andere kunt uitwisselen.”

“Als voorzitter van het Hibin-rayon Zuid-Holland wil ik in de verschillende afdelingen van het NVOB-gewest Zuid-Holland een discussie op gang brengen over hoe we met het afval ke omgaan”, zegt Noppen.

Praktisch

“De oplossingen moeten praktisch zijn. In de bouw zijn we niet allemaal even gestudeerd. Daarbij houdt een praktische oplossing een voorstel ook betaalbaar. Want dat is iets wat we niet moeten vergeten: wat de keuze ook is, er moet voor worden betaald. Handelaren ke extra waarde toevoegen door afval terug te nemen. Vroeger plaatsten we als extra dienstverlening een container bij het magazijn waar de aannemer al het afval in kon doen. De prijs voor zo’n container beliep toentertijd f. 175, een heel verschil met de f. 480 die je nu moet betalen voor een container ongesorteerd- en de f. 380 voor een container gesorteerd afval.”

“Op enkele uitzonderingen na nemen fabrikanten afval niet terug”, weet Noppen. “Een handelaar moet dus zelf wegen zoeken om afval gunstig kwijt te raken. In ons geval verzamelen we bijvoorbeeld karton dat naar een speciaal verwerkingsbedrijf gaat. Dat levert weliswaar niets op maar het kost ook niets. Hetzelfde willen we met plastic doen. Stop je dat zonder meer in een container dan zit die binnen de kortste keren vol. Het ligt in de bedoeling verpakkingsplastic tot balen te persen en die pakketten naar een herverwerker te brengen. Voor dat het zover is moeten we wel zo’n f. 13.000 investeren in een balenpers. Afzien van verpakkingen zal doorgaans niet lukken. Zeker tegenwoordig moet er steeds meer in een keer worden vervoerd. Verpakkingen houden een deel van de lading vast. Verpak je bijvoorbeeld een lading tegels niet in krimpfolie dan ligt die al na een paar honderd meter door de hele vrachtwagen. Afval verminderen lijkt een simpele zaak maar er komt heel erg veel bij kijken.”

Reageer op dit artikel