nieuws

Restauratie kasteel Mheer vergt f. 6,8 mln

bouwbreed

Het monumentale, uit de 17de eeuw daterende, Kasteel Mheer is aan restauratie toe. Met de uitvoering is een bedrag van circa f. 6,8 miljoen gemoeid. Eigenaar/bewoner baron Diederik de Loe heeft daarvoor een beroep gedaan op de zogenaamde ‘kanjerpot’. De gemeente Margraten is van plan om hieraan haar medewerking te verlenen.

Volgens De Loe is het behoud van het kasteel mede afhankelijk van de mogelijkheden om het gebouw te ke exploiteren. De Loe wil een deel van het monumentale gebouw een commerciele bestemming geven in de vorm van een zaal voor kleine congressen, huurappartementen en kantoren. Omdat er geen particuliere investeerders zijn, is De Loe aangewezen op overheidssubsidie.

Reageer op dit artikel