nieuws

Reorganisatie polder pas na dijkherstel

bouwbreed

Eerst dijken verbeteren, dan reorganiseren. Deze boodschap aan het adres van gedeputeerde staten van Gelderland is vrijdag in een motie verwoord door het Polderdistrict Betuwe. De reorganisatie van water- en zuiveringsschappen voor het Rivierengebied moet worden stopgezet tot het jaar 2000, het jaar waarin de dijken moeten zijn verbeterd.

De afgelopen periode met extreem hoog water heeft volgens het polderdistrict geleerd dat het gevaar in hoge mate is veroorzaakt door de traagheid waarmee de dijken worden verbeterd.

Reorganisatie van waterschappen en de uitvoering van de nieuwe Deltawet, legt volgens het polderdistrict een te grote druk op het personeel. Daardoor komt de veiligheid van het Rivierengebied in het geding.

Het polderdistrict overweegt naar de rechter te stappen als de provincie Gelderland besluit om het polderdistrict op te laten gaan in een groot waterschap voor het Rivierengebied.

Reageer op dit artikel