nieuws

Provincie Brabant wil geen puinbreker op ‘ideale’ plaats

bouwbreed

Als ten zuiden van de Rucphense bossen op het terrein van de voormalige steenfabriek De Lange Schouw geen puinbreker neergezet mag worden, waar kan dat in Nederland dan nog wel? Dat vraagt men zich af bij het bedrijf O.C.O. Transport BV uit Sprundel.

Dit bedrijf heeft het bedrijfsterrein van de voormalige steenfabriek gekocht en wil er gaan puinbreken. De gemeente wijzigde voor O.C.O. het ter plaatse geldend bestemmingsplan, maar het provinciebestuur ging niet akkoord. In een procedure bij de Raad van State in Den Haag vecht O.C.O. het besluit van het provinciebestuur aan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hield een hoorzitting over de kwestie.

De provincie Brabant vreest dat er teveel hinder voor de omgeving veroorzaakt zal worden door de puinbreker. Volgens O.C.O. gaan de puinbreekactiviteiten echter veel minder hinder veroorzaken dan vroeger de steenfabriek.

Belangrijker voor O.C.O. is of de provinciale bestuurders wel gerechtigd zijn op deze manier de voet dwars te zetten. In het ter plaatse geldend bestemmingsplan heeft het gebied wijzigingsbevoegdheid. Als de gemeente het gebied anders wil bestemmen, hoeft er geen geheel nieuw bestemmingsplan opgesteld worden, maar kan volstaan worden met een simpele wijziging en een melding bij de provincie. Omdat het hier materieel beoordeeld om een zeer geringe bestemmingswijziging gaat, zou de provincie het niet ke dwarsbomen. De Raad van State gaat nu uitzoeken op dat wettelijk bezien zo is. De uitspraak is over een aantal weken te verwachten.

Overlast

O.C.O. is nu gevestigd aan de Martenstraat in Sprundel. Het veroorzaakt daar volgens de gemeente veel overlast. Volgens de gemeente blijft de verplaatsing naar het terrein van de steenfabriek een zeer acceptabele optie. De woordvoerder van de gemeente nam in Den Haag zelfs de term ‘ideaal’ in de mond. Omdat de puinbreker binnen in een gebouw van de steenfabriek opgesteld kan worden, kan de overlast in de omgeving aanzienlijk worden ingeperkt. Bovendien is het terrein goed bereikbaar zonder dat erg veel mensen last krijgen van het aan- en afrijdende verkeer.

Reageer op dit artikel