nieuws

Micro-elektronica hart van ventilatiesysteem

bouwbreed Premium

Micro-elektronica vormt bij Alistra het hart van zijn windonafhankelijke regeling voor suskasten en roosters volgens NEN 1087. TNO Bouw heeft berekend dat er daarmee per jaar f. 30 tot f. 60 op aardgas is te besparen.

Het micro-elektronicadeel met sensor, dat op de Bouwbeurs te Utrecht wordt gepresenteerd, is in alle produkten van het bedrijf te monteren. Het is ongevoelig voor vervuiling en heel bedrijfszeker, aldus het bedrijf. De elektronica maakt een centrale bediening mogelijk van een aantal in lijn geschakelde suskasten of ventilatieroosters.

De centrale bediening heeft volgens de BV Aluminium handelmaatschappij uit Etten-Leur, voorrang boven de individuele bediening. De micro-elektronica houdt een constante luchtsnelheid van een meter per seconde in stand in een gebied van 1-25 Pa, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een drukverschil die groter is dan 25 Pa over de ventilatie gemeten, sluit het rooster automatisch.

De sensor houdt in de gaten of de situatie zich wijzigt en opent het rooster weer als er een volumestroom wordt gemeten van meer dan nul en minder dan 25 Pa. De sluitfunctie treedt ook in werking als de buitentemperatuur onder de 0 gr. C daalt. Een timer zorgt ervoor dat het rooster toch gedurende vijf minuten per half uur wordt geopend, om een minimale ventilatie te verzekeren. De regelmogelijkheden met behulp van deze micro-elektronica zijn divers.

De suskast of het rooster is verdeeld in drie compartimenten. Ze bestaan uit een 60 mm breed gesloten deel, waarin de elektronica en de servomotor, die het schuifmechanisme bedient, zijn ondergebracht. Voorts een 20 mm breed meetkanaal, waarin de meetapparatuur is ondergebracht, waaronder de sensor en een bypass. Dan volgt het eigenlijke rooster of de suskast. De doorlaat dient te worden berekend, afhankelijk van de toepassing.

Muggengaas

Het meetkanaal is verder voorzien van een fijnmazig muggengaas. Dit dient periodiek te worden gereinigd. Dat kan van binnenuit worden gedaan. Zowel de micro-elektronica als de meeteenheid zijn gemakkelijk uit de suskast te halen. voor onderhoud.

De adaptor die de elektronica van laagspanning voorziet, is voorzien van drie knoppen. Een die de zelfregelende werking activeert, een waarmee het rooster voor een periode van 45 minuten of een veelvoud daarvan wordt gesloten, en een derde waarmee het voor dezelfde tijd wordt geopend. Na afloop van de ingestelde tijd treedt automatisch de zelfregelende werking in.

Reageer op dit artikel