nieuws

Meningen verdeeld over uitbreiding Schiphol

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer heeft overwegend positief gereageerd op de overeenstemming die is bereikt tussen premier Kok, en de ministers Jorritsma, De Boer en Wijers over de uitbreiding van Schiphol. De milieubeweging daarentegen reageerde geschokt en sprak evenals de omwonenden van een ‘ondemocratisch’ tot stand gekomen besluit.

De bewindslieden spraken dinsdagavond over de uitbreiding van de luchthaven ter voorbereiding van de ministerraad van morgen, die het definitieve besluit over Schiphol moet nemen. Schiphol mag vooralsnog groeien van 18,5 miljoen passagiers tot 40 miljoen per jaar.

Daartoe is uitbreiding van het banenstelstel noodzakelijk. Gekozen is voor aanleg van een vijfde baan volgens de 5P-variant, dat wil zeggen parallel aan de Zwanenburgbaan. De baan, die – 2,7 miljard gaat kosten, moet in 2003 zijn voltooid. Verkeer en Waterstaat neemt – 600 miljoen voor zijn rekening, de rest wordt geinvesteerd door Schiphol.

De ministers hebben wel besloten dat de geluidsoverlast van de luchthaven moet worden beperkt. Geen 12.600 maar ‘slechts’ 10.000 woningen mogen last hebben van lawaai.

Verder wordt een bedrag van – 50 miljoen geinvesteerd in de aanleg van natuurgebieden in de directe omgeving van Schiphol.

Overigens wil een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat de berichten bevestigen noch ontkennen. “Het is moeilijk om een reactie te geven op een onderwerp waar het kabinet nog over moet beslissen.”

In de Tweede Kamer wordt desondanks nu al overwegend positief gereageerd op het voornemen van de ministers.

CDA en VVD zijn blij met het besluit, en vragen zich zelfs af of de groei van de luchthaven wel beperkt moet blijven tot maximaal 40 miljoen passagiers.

De PvdA is het op zich eens met de uitbreiding, maar wil wel weten waarom de meest milieuvriendelijke variant voor de aanleg van een vijfde baan wordt afgewezen. Ook CDA en VVD zijn benieuwd naar de argumenten van de ministers om voor de 5P-variant te kiezen.

GroenLinks is fel tegen het voornemen, en vindt dat het kabinet nog steeds niet begrepen heeft hoe economische groei en duurzame ecologische ontwikkeling met elkaar moeten worden gecombineerd.

D66 had voor het sluiten van deze krant nog geen reactie.

Geschokt

De milieubeweging, voorstander van de gedraaide baan conform de 5G-variant, reageerde geschokt op het voornemen van het kabinet. De Vereniging Milieudefensie liet weten massale publieke protestacties te zullen voorbereiden. Zo wordt op 17 juni op ludieke wijze Schiphol omsingeld. Een eventuele blokkade is niet aan de orde.

De Stichting Natuur en Milieu spreekt schande van het geringe democratische gehalte van de besluitvorming en zal vooral in juridische procedures proberen haar gelijk te halen.

De omwonenden van Schiphol hebben hun teleurstelling uitgesproken over het besluit. Een woordvoerder van het Platform Leefmilieu Regio Schiphol spreekt van een ondemocratisch tot stand gekomen beslissing. Volgens de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer hebben de belangen van de omwonenden het afgelegd tegen de economische belangen.

De gemeente Amsterdam is blij met de aanleg van de vijfde parallelle baan. Haarlemmermeer is eveneens tevreden met het besluit over uitbreiding, maar had liever gezien dat was gekozen voor de gedraaide variant.

Deze gemeente heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium daarom opdracht gegeven alles nog eens door te rekenen.

Absolute onzin

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is er geen sprake van dat morgen in de ministerraad behalve over de uitbreiding van Schiphol ook een besluit wordt genomen over de Hoge Snelheidslijn-Zuid, zoals in diverse media is gesuggereerd. “Absolute onzin”, aldus een woordvoerder. “De tracekeuze valt immers pas eind dit jaar.”

Ook zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden gesproken over de A73. De RVD-woordvoerder liet weliswaar de mogelijkheid open dat een eventueel besluit hierover nog in de ministerraad kan worden ingebracht door minister Jorritsma, maar deze heeft afgelopen maandag in een kort briefje aan de Kamer laten weten dat de watersnood voor vertraging in de besluitvorming heeft gezorgd. Zij verwacht dat het besluit over de rijksweg “binnen enkele weken” zal worden genomen. Overigens vindt vandaag een interpelatiedebat plaats over de rijksweg en de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel