nieuws

Manneke in dilatatie vermindert gevelvervuiling

bouwbreed Premium

Roval heeft ’t Manneke op de markt gebracht. Het is even simpel als praktisch. Het Manneke is een koppelstukje van kunststof, dat in dilataties van aluminium dakrandprofielen is toe te passen.

In tegenstelling tot traditionele vlaklopende kunststof dilatatieafdichtingen, heeft deze van Roval aluminium en roestvaststaal BV te Helmond, een vernuftig afwateringslipje in de vorm van een dakuitloopje. Hierdoor loopt het lekwater dat toch vaak via de dilataties doorsijpelt, niet vlak langs het profiel en daarmee langs de muur, maar er een eindje vanaf. Dat kleine stukje van waterafvoer van de muur af is heel belangrijk, omdat door deze kleine toevoeging de streepvorming door het vervuilde water op de muren voor een belangrijk deel is te vermijden.

Het water komt niet of slechts door de wind tegen de muur, waardoor het wordt verspreid en dus minder kans op vuilstrepen geeft.

Vuilstrepen veroorzaakt door dit soort lekkages, ontsieren niet zelden gebouwen en woningen. Dat wordt nog versterkt wanneer de gebouwen door de atmosferische vervuiling worden aangetast. Met het Manneke kan veel narigheid worden voorkomen.

Reageer op dit artikel