nieuws

Leden AVBB zijn blij met zwaargewicht-voorzitter

bouwbreed

Voormalig CDA-fractievoorzitter Brinkman wordt per 1 april voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. De Ledenraad van deze werkgeversfederatie in de bouw moet weliswaar de voordracht nog bekrachtigen, maar dat is niet meer dan een formaliteit. Alle lidverenigingen hebben namelijk enthousiast gereageerd op de voorgenomen benoeming van deze “zwaargewicht”, zoals een woordvoerder van een der lidverenigingen het uitdrukte.

De AVBB-ledenraad moet nog bij elkaar worden geroepen, zo vernamen wij van directeur Van Rooy. Een datum voor deze vergadering is nog niet voor vastgesteld, hoewel gefluisterd wordt dat die 27 maart zal plaatsvinden.

Vaststaat in ieder geval dat bekrachtiging van de voordracht een formaliteit zal zijn. Directeur Visser van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers zegt dat het duidelijkst: “Onze afgevaardigden naar de Ledenraad krijgen het groene licht om met deze benoeming in te stemmen. Wij steunen deze kandidatuur en hopen dat anderen dat ook doen. Het is goed weer een voorman te hebben die onze belangen goed kan behartigen.”

Politieke circuit

Ook de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers besprak eerder deze week al in een bestuursvergadering de op handen zijnde benoeming. “Wij staan positief achter deze keuze van een zwaargewicht, die goed de weg weet in het politieke circuit”, aldus secretaris Rietdijk.

Directeur Van Onna van de VGBouw noemt het “een uitstekende zaak dat het AVBB geleid gaat worden door een voorzitter van een uitstekende statuur, die ons als bouwers eensgezinder en sterker zal ke laten optreden. Wij staan een sterke presentatie van de bouw vanuit het AVBB voor. De VGBouw is daar altijd al een voorstander van geweest.”

Ook het feit dat dit de eerste AVBB-voorzitter wordt die niet tevens een bouwbedrijf moet leiden, wordt bij VGBouw als een voordeel gezien. “Het blijkt dat in toenemende mate het werk voor een organisatie moeilijk te combineren valt met activiteiten voor het bedrijf, waaraan je leiding moet geven”, aldus Van Onna.

Steeds meer gaan organisaties er daarom toe over ‘full time’-voormannen te benoemen die geen binding met een bedrijf of andere verbindingen hebben. Van Onna zelf gaat, nu de VGBouw prof. Weitenberg als directeur heeft benoemd, de VGBouw-bestuurders, die nog wel het werk voor de organisatie moeten combineren met activiteiten voor een bedrijf, meer assisteren.

Het NVOB laat bij monde van directeur mevr. S. Dekker weten positief te staan achter de kandidatuur van de heer Brinkman. “Het is duidelijk dat hij de netwerken kent, waar de bouw het van moet hebben.” Zij hoopt dat hij een verbindende rol zal ke spelen tussen de verschillende lidverenigingen.

VAGWW-directeur P.P.I. van der Kaay, zegt “volledig en van harte akkoord te zijn met de kandidatuur van Brinkman”. Hij bevestigt de noodzaak dat voor dit soort posten onafhankelijke mensen moeten worden gezocht. “Op alle niveaus in de bouw blijkt het steeds moeilijker te worden mensen vrij te maken voor dit soort functies.”

Onverenigbaar

Kandidaat-voorzitter Brinkman kan zich daarbij wel wat voorstellen. Hoewel hij ooit te kennen gaf dat het Kamerlidmaatschap gemakkelijk in deeltijd zou ke worden verricht, zal hij de functie van AVBB-voorzitter (gemiddeld drie dagen per week) daarmee niet combineren.

Dat vloeit volgens hem voort uit de aard van de functie. “Ik zal in die nieuwe functie vaak in Den Haag zijn, bij veel ministeries op de stoep staan en Europese contacten onderhouden. Qualitate qua is de AVBB-voorzitter lid van de Raad van Bestuur van VNO. Kortom, de combinatie zou op een onverantwoorde verstrengeling van belangen neerkomen, die ik wil vermijden.”

‘Andere ambitie’

Noch het AVBB-secretariaat noch de huidige voorzitter ing. H.P. Barth wensen nader in te gaan op de noodzaak tot een wisseling van de wacht bij deze werkgeverskoepel. “Wij hebben besloten geen enkele informatie naar buiten te brengen tot de Ledenraad over de voorgenomen benoeming zal hebben beslist”, aldus directeur mr. P. van Rooy.

Voorzitter Barth (bijna 61)wil slechts kwijt dat hij bij zijn herbenoeming eind 1993 al heeft laten weten wellicht de drie jaar lange zittingsperiode niet vol te zullen maken.

“Ik zou nog tot eind volgend jaar deze functie moeten vervullen, maar midden vorig jaar heb ik het AVBB laten weten dat ze maar naar een andere voorzitter moesten gaan omzien omdat ik andere ambities heb. Nee, ik zeg beslist niet wat die zijn. Het is allemaal nog niet helemaal voor elkaar. Maar als alles op de rails staat, kom ik daar graag op terug”.

Reageer op dit artikel