nieuws

Knelpunten riolering Overijssel onder de loep

bouwbreed

In Overijssel wordt een bestuurlijk platform opgericht, dat alle knelpunten ten aanzien van de rioleringen in kaart brengt en het beleid van de verschillende overheidsorganen zo goed mogelijk op elkaar afstemt.

Directe aanleiding is de nijpende problematiek inzake de sanering van de verspreide afvalwaterlozingen in het buitengebied. In het platform zijn de provincie Overijssel, alle gemeenten, waterschap Regge en Dinkel, zuiveringschap West-Overijssel, Landbouwschap en de inspectie Milieuhygiene vertegenwoordigd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels