nieuws

Klacht Vlaamse bouw tegen protectionisme hogescholen

bouwbreed Premium

De Vlaamse Confederatie voor de Bouw (VCB) heeft een klacht ingediend bij het Arbitragehof in Belgie tegen een decreet van de Vlaamse regering dat bepaalt dat hogescholen bij de aanbesteding van bouwwerken zich niets hoeven aan te trekken van de wet op de overheidsopdrachten als de Vlaamse regering zich daar niet binnen een termijn van dertig dagen tegen verzet.

De VCB vreest niet ten onrechte dat dit decreet de deur open zet voor willekeur en vriendjespolitiek bij de toewijzing van bouwopdrachten in deze sector. Bij de toewijzing van bouwwerken voor hogescholen heeft de politiek een stevige vinger in de pap omdat de grootste politieke partijen zetelen in de bestuursorganen van de hogescholen. Zij ke opdrachten voorbehouden voor bevriende aannemers uit de streek (hun kiesgebied) of alleen voor Vlaamse aannemers om hun collega’s uit Brussel en Wallonie of het buitenland (Nederland) te weren.

Aannemersoorlog

De Waalse regering zou als represaillemaatregel dan Vlaamse aannemers ke gaan weren door een soortgelijk decreet uit te vaardigen waardoor er een aannemersoorlog tussen Vlaanderen en Wallonie zou ontstaan.

Volgens een expert binnen de Europese Commissie heeft de Vlaamse Confederatie voor de Bouw gelijk. Twee jaar geleden is in de Europese Unie de richtlijn van kracht geworden over de toewijzing van overheidsopdrachten. Deze richtlijn schrijft voor dat als het om de toekenning van bouwopdrachten gaat met een waarde van meer dan – 10,75 miljoen er een algemene aanbesteding moet plaatsvinden die toegankelijk dient te zijn voor alle aannemers in de Europese Unie. Deze richtlijn is ook bindend voor werken die door particuliere organisaties of instellingen worden aanbesteed als deze voor minstens de helft worden gesubsidieerd.

Correcte toepassing

Volgens de EU-deskundige zal het Arbitragehof moeilijk om deze Europese richtlijn heen ke. De VCB acht de correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van het grootste belang voor een objectieve en doorzichtige toewijzing van bouwwerken. Daardoor wordt immers de concurrentie bevorderd en dat heeft weer gunstiger uitvoerings- en leveringsvoorwaarden tot gevolg, aldus de Vlaamse aannemers.

Opmerkelijk is wel dat de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf (NCB), waarvan de VCB de Vlaamse afdeling is, zich niet openlijk over het omstreden Vlaamse decreet heeft uitgelaten. De NCB vertegenwoordigt immers de bouw in Belgie op nationaal vlak en het Vlaamse decreet tast immers behalve de belangen van de Vlaamse aannemers ook die van hun collega’s in Brussel en Wallonie aan.

Bovendien valt deze vorm van Vlaams overheidsprotectionisme ook Europees niet te verdedigen. Voor de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf waren er dus redenen temeer om de klacht van de VCB breed te ondersteunen, maar tot nu toe zwijgt de NCB in alle talen over deze Vlaamse opwelling van protectionisme.

Reageer op dit artikel