nieuws

Kamer stelt debat over stankbeleid uit

bouwbreed

Het overleg dat de Vaste Kamercommissie VROM gisteren zou voeren met minister De Boer over een herziening van het stankbeleid is tot nader order uitgesteld. De minister liet in een brief aan de Tweede Kamer weten eerst nog nader overleg te willen voeren met alle betrokken partijen, omdat er de afgelopen maanden problemen zijn gesignaleerd, die “nadere bespreking” verdienen. De commissie is hiermee akkoord gegaan.

Het stankbeleid heeft de nodige reacties opgeroepen. Eind januari bijvoorbeeld concludeerde TNO in een studie voor de werkgeversorganisatie VNO dat het stankbeleid onuitvoerbaar is.

En in een brandbrief aan de Tweede Kamer concluderen elf branche-organisaties dat veel grote bedrijven zouden moeten worden verplaatst of hele woonwijken gesloopt: “In de praktijk blijkt nu al dat er vrijwel geen locatie in ons land te vinden is waar met haalbare technische voorzieningen aan de normen van de nota kan worden voldaan.”

Na het overleg met de betrokken partijen zal De Boer de Kamer op een informatieve bijeenkomst nader informeren over het stankbeleid, de meetmethoden en de gevolgen voor de praktijk. “Dit laatste acht ik voor een goede beeldvorming van belang”, zo schrijft de minister.

Reageer op dit artikel