nieuws

Installateurs ke beter zelf boren

bouwbreed Premium

Uit een recent onderzoek door ing. R. Cornelissen en ing. A. Mulder van de studierichting installatietechniek van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken is gebleken dat het voor installateurs voordeliger is boorwerkzaamheden zelf te verrichten. Dat geldt zowel voor het boren van gaten als voor het aanbrengen van sparingen. Het zelf uitvoeren van boorwerkzaamheden levert een prijsvoordeel op van minstens 30 %, alsmede een aanzienlijke tijdwinst. Er zijn in dat geval geen voorrijdkosten en dergelijke. Het onderzoek is verricht in opdracht van HR en O in samenwerking met de VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) te Zoetermeer, B + B Tec Boor en Bevestigingstechniek BV te Dordrecht. Bij het onderzoek is een groot aantal werktuigbouwkundige installatiebedrijven betrokken geweest.

Veiligheid

Een belangrijk punt dat het verschil aanzienlijk maakt, wordt veroorzaakt door het feit dat op de bouwplaats vaak bouwkundige wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor installateurs hun boorplannen moeten aanpassen. Volgens de onderzoekers wordt de samenwerking tussen aannemers en installateurs toch al gekenmerkt door afstemmingsproblemen. “Bouwkundige wijzigingen, die vaak plotseling en zonder medeweten van de betrokken installateur worden doorgevoerd, hebben ernstige consequenties voor de financiele resultaten van een werk”, aldus Cornelissen en Mulder. Hetzelfde geldt voor situaties waarbij de aannemer op een zeker tijdstip bepaalde werkzaamheden nog niet heeft voltooid, zodat vertraging in het installatiewerk optreedt. In het rapport wordt verder aandacht besteed aan alle aspecten die relevant zijn voor het uitvoeren van boorwerkzaamheden.

Het rapport is te bestellen bij VNI te Zoetermeer, afdeling Technologie.

Reageer op dit artikel