nieuws

GroenLinks wil veilig fietsen bij wegwerken

bouwbreed Premium

Bij herstraten, herinrichten en herprofileren van wegen in Amsterdam moeten afdoende tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor fietsers, rolstoelgebruikers en voetgangers. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks.

Die heeft daartoe een notitie uitgebracht onder de titel ‘Fietsers afstappen. Verbieden’. Bij wegopbrekingen in de hoofdstad doen zich vaak levensgevaarlijke situatie voor, doordat langzaam verkeer gedwongen wordt zich op de nog vrije auotorijweg te begeven.

GroenLinks stelt in de notitie voor om bij toekomstige wegopbrekingen meer rekening te houden met de belangen van fietsers en andere deelnemers aan langzaam verkeer. Dat zelfde zou volgens de fractie dienen te gebeuren bij wegblokkades die het gevolg zijn van bouwpoen. Het gebeurt dan vaak, dat containers op het trottoir worden gezet.

Aanbesteding

Volgens GroenLinks zou bij de aanbesteding van werken in de bestekken moeten worden aangegeven welke maatregelen getroffen dienen te worden. De daarmee gepaard gaande meerkosten ke dan bij de inschrijving worden meegenomen. GroenLinks noemt het dwingend in bestekken voorschrijven een noodzaak.

In dit verband wordt verwezen naar de situatie bij de Nieuwezijds Kolk. Een deel van de weg is daar door bouwwerkzaamheden onbegaanbaar. Fietsers, rolstoelgebruikers en voetgangers worden er nu gedwongen gebruik te maken van de vrije trambaan. Richting Centraal Station is de situatie iets verbeterd door een aparte strook voor langzaam verkeer aan te leggen. Maar erg best is die niet. De strook ligt vol opwippende stalen platen en bij regen is de strook een waterballet. Ook laat de verlichting te wensen over.

Aparte strook

Naar de stellige overtuiging van GroenLinks moet het altijd mogelijk zijn een aparte, bescheiden fietsstrook te handhaven. Desnoods moet dan maar een snelheidsbeperking voor autoverkeer worden doorgevoerd op de te versmallen wegen.

B en W zullen zich nu beraden over het voorstel van GroenLinks om op korte termijn een beleid te ontwikkelen hoe te handelen bij gedeeltelijke wegopbrekingen of wegblokkades bij andere bouwwerkzaamheden.

Reageer op dit artikel