nieuws

Fabriek voor golfplaat van GVC in gebruik genomen

bouwbreed Premium

Filamat BV te Harderwijk heeft een nieuwe fabriek in gebruik genomen voor de produktie van golfplaten van glasvezelversterkt cement (GVC). Dat is een materiaal met heel andere eigenschappen dan cement gewapend met cellulose- en kunststofvezels, waarvan ook golfplaten worden vervaardigd. Door de lange en stugge glasvezels zijn GVC-golfplaten sterker, meer slagvast en minder breekbaar.

lasvezelversterkt cement is een heel ander produkt dan asbestcement of cement met cellulose- en kunststofvezels. Het is een soort beton, want het bestaat uit cement, zand en water, gewapend met meerdere lagen glasvezels. De golfplaten van Filamat zien er op het eerste gezicht hetzelfde uit als andere golfplaten. Het produkt verschilt echter wezenlijk, wat ook valt op te maken uit de inrichting van de fabriek. Die lijkt meer op een fabriek voor betonprodukten dan op een traditionele golfplatenfabriek.

Het beton is volgens F.B. van de Poll, directeur van Filamat, te vergelijken met kwaliteit B50. De buigsterkte is hoger dan die van golfplaten met cellulose- en kunststofvezels, 50 tot 100 % hoger dwars op de golven en ca. 50 % hoger evenwijdig aan de golven. Deze waarden zijn gemeten onder verschillende omstandigheden, volgens de groene versie van de Europese norm EN 494.

Anorganisch

Glasvezels zijn anorganisch en GVC-platen ke dus niet rotten, verweren of door schimmels worden aangetast. Ook insecten zijn geen probleem, op zijn hoogst zouden wespen hun kaken in de platen ke zetten. Dit in tegenstelling tot organische vezels, die vaak wel gevoelig zijn voor vocht en aantasting. Het procede voor de vervaardiging van GVC-golfplaten is anders dan van andere platen. De glasvezels zijn relatief zwaar en zouden in een cementpap wegzakken. Daarom wordt de mortel in lagen op een lopende band gespreid en voorzien van tweemaal drie lagen vezels, elk met voor die laag geschikte eigenschappen. De verse platte platen liggen op een folie op de lopende band. Ze worden vervormd en daarna omgekeerd op een mal gelegd en in een conditioneringsruimte gebracht. Na de verharding, tenminste 16 uur later, wordt de folie verwijderd. Het is niet noodzakelijk de platen verder af te werken, maar om esthetische redenen krijgen zij een primer en coating in RAL-kleuren. Standaard zijn dat antracietgrijs, dakpanrood, steengrijs of kastanjebruin, maar ook andere kleuren zijn mogelijk.

Op het eerste gezicht ziet een golfplaat van glasvezelcement er hetzelfde uit als een ‘gewone’ golfplaat. Filamat kiest voor de bekende vorm en afmetingen, omdat die in de loop der jaren zijn functionaliteit bewezen heeft. De plaat is daardoor ook goed te gebruiken bij renovatiewerkzaamheden. Met glasvezelcement ke in deze fabriek echter ook andere produkten worden gemaakt. Dat zouden bijvoorbeeld gevelplaten ke zijn, met verschillende profielen.

Filamat verwacht vooral vraag naar de golfplaten in de antracietgrijze uitvoering, een kleur die herinnert aan het vroegere asbestcement. Engberts legt uit, dat dit eigenlijk de meest ongunstige kleur is, omdat hij het meeste warmte opneemt. Het probleem van uitzetting onder invloed van de warmte van de zon doet zich echter bij GVC-platen niet voor. De uitzetting is beperkt en de spanningen worden in de plaat opgenomen. Het is dan ook mogelijk om met eenvoudige bevestigingsmiddelen te werken. Er is minder ruimte rond de bout nodig (voorboren is overbodig) en er treedt geen breuk op rond het boorgat, aldus Engberts.

Extra veiligheid

Volgens Van de Poll zijn de Filamat golfplaten zonder coating iets goedkoper en met coating zo’n 10 % duurder dan cementplaten met cellulose- en kunststofvezels. Daar staat tegenover dat met eenvoudige, goedkopere bevestigingsmiddelen gewerkt kan worden en dat de afstand tussen de gordingen groter mag zijn (hoeveel groter is nog in onderzoek). De GVC-golfplaten bieden in ieder geval extra veiligheid bij de nu gebruikelijke gordingafstanden. Het is niet toegestaan, maar het is wel mogelijk om op de platen te lopen. Voor de veiligheid geldt publikatie P61 van de Arbeidsinspectie ook voor daken van glasvezelcement.

Filamat heeft onderzoek laten doen naar de milieu- en gezondheidsaspecten van het materiaal. Het uitlooggedrag van GVC is volgens Intron te Sittard zeer gunstig. Bij een beproeving van schoeidelen van GVC. Alleen barium en sulfaat werden waargenomen, in concentraties die ver beneden de eis van het Bouwbesluit lagen. Ook heeft Intron de mogelijke kankerverwekkendheid van de glasvezels onderzocht. De conclusie luidt, dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat.

Op het dak van de fabriek van Filamat BV te Harderwijk liggen uiteraard golfplaten van glasvezelversterkt cement (GVC). Op het eerste gezicht zijn ze niet van andere soorten te onderscheiden. GVC is echter een materiaal met heel andere eigenschappen.

Reageer op dit artikel