nieuws

Extra maatregelen Schiphol tegen geluidoverlast

bouwbreed

De Dienst Luchtverkeersbeveiliging heeft een aantal extra maatregelen onderzocht om geluidhinder tegen te gaan tijdens de aanstaande werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan op de luchthaven Schiphol.

De baan gaat tussen half mei en eind juli dicht voor alle luchtverkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden en het geschikt maken van de baan voor tweezijdig gebruik.

De extra maatregelen beperken het nachtelijk vlieglawaai boven Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen. Vijfenzestig procent van het aantal nachtelijke starts en landingen zal hierdoor niet boven de beide woongebieden hoeven plaatsvinden.

De maatregelen komen neer op onder meer nieuwe uitvliegroutes, zo veel mogelijk vliegen over dunbevolkt gebied en verhoogde aanvliegroutes. Ze gelden tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends. De Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol en de Stichting Natuur en Milieu hebben maandag bij de rechter in Haarlem geprotesteerd tegen de voorgenomen werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. De stichtingen vinden dat Schiphol met het geschikt maken voor tweezijdig gebruik van de baan vooruitloopt op het kabinetsbesluit over de uitbreiding van de luchthaven. Ook vinden ze de gekozen periode voor de werkzaamheden zeer ongelukkig, omdat omwonenden dan met de ramen open leven en dus extra overlast wordt bezorgd.

Reageer op dit artikel