nieuws

‘Europa moet voorkomen watersnood bespreken’

bouwbreed Premium

Het Duitse ministerie van milieu heeft positief gereageerd op het voorstel van de Nederlandse milieu-minister De Boer om “op heel korte termijn” Europees spoedberaad te beleggen over de watersnood.

Deze zorgde ook in de Bondsrepubliek voor een levendige discussie over de maatregelen die herhaling moeten voorkomen en over schadeloosstelling voor de slachtoffers. Het federale systeem maakt de Duitse situatie nog gecompliceerder.

Voor het eerst staan de zogenoemde ‘Polder’ centraal in de Duitse media. Deze term staat voor onbewoonde gebieden die bij hoogwater onder ke lopen. Minister-president J. Rau van Nordrhein-Westfalen eiste tijdens een bezoek aan Keulen dat Baden-Wurttemberg eindelijk de ‘Polder’ aan de bovenloop van de Rijn opent.

Rau’s minister van milieu, K. Matthiesen, wees in de afgelopen dagen al herhaaldelijk op de miljoenen kubieke meters water die deze gebieden ke opnemen: de waterstand in Keulen zou dan volgens hem vandaag vijftig centimeter lager zijn.

Sparen

Milieuminister H. Schafer van Baden-Wurttemberg zegt dat hij volgens internationale verdragen de ‘Polder’ niet mag openstellen omdat die wateroverlast in de Bovenrijnse Laagvlakte, verdeeld tussen Frankrijk en Duitsland, moeten voorkomen. Baden-Wurttemberg is verplicht de opslagcapaciteit te ‘sparen’ voor het opvangen van eventuele overstromingen in de Elzas. Bovendien zou opening van de Polder pas na vier a vijf dagen soelaas bieden aan Keulen dat honderden kilometers noordelijker ligt.

Het geschil tussen de deelstaten leidde tot hernieuwde pleidooien voor een federale competentie op het gebied van waterbeleid, die eventueel is onder te brengen bij het ministerie van milieu in Bonn. Momenteel is er al een ‘Integraal Rijnprogramma’, voor een groot deel gefinancierd uit federale middelen. De uitvoering berust echter bij de deelstaten en er bestaat nog geen structuur voor overkoepelende hoogwaterpreventie. Een nieuwe wet inzake de waterhuishouding moet de federale competentie voor het waterschapsbeheer regelen.

Tegenstrijdig

Centralisering van het beleid kan het tegelijk nemen van tegenstrijdige maatregelen tegengaan. Zo werkt Beieren nog aan het kanaliseren van de Donau. Baden-Wurttemberg daarentegen draait eerdere kanaliseringen van de Donau weer terug omdat het beseft dat daardoor de stroomsnelheid op een onverantwoorde manier toenam.

Federaal minister van financien Th. Waigel wil een deel van de kosten van herstel van de waterschade financieel aftrekbaar maken. Rechtstreekse geldelijke steun wil hij overlaten aan gemeenten en deelstaten. Als de federale overheid in gebreke blijft, mogen de Duitse slachtoffers van de watersnood wellicht hopen op hulp uit bijvoorbeeld Europese fondsen.

Reageer op dit artikel