nieuws

Een kans voor de bouwwereld

bouwbreed

De Jan Bouman Verein, een vereniging waarin Nederland en Duitsland samenwerken, is na een lange procedurele weg eindelijk zover dat ze binnenkort een start kan maken met de restauratie van het pand Kurfurstenstrasse 1 in het ‘Hollandische Viertel’ in Potsdam.

De Nederlandse ‘Stichting Hollandsche Wijk Potsdam’ heeft door een eerste schenking van f. 87.000 aan deze Duits-Nederlandse vereniging, mede de weg geopend voor het aanvangen van de bouw. Dank zij deze financiele injectie konden de overheidssubsidies worden veilig gesteld.

Sinds 1991, na een bezoek van Koningin Beatrix en Prins Claus aan o.a. deze Hollandse Wijk in Potsdam, is de Duits-Nederlandse vereniging opgericht, met als doelstelling het stimuleren van de restauratie van deze wijk, die uit cultuur-historisch oogpunt zowel voor Duitsland als voor Nederland buitengewoon interessant is.

Reeds voor 1723 bestond er een nauwe samenwerking tussen Brandenburg (Pruisen) en Nederland, hetgeen omstreeks 1725 resulteerde in een initiatief van Frederik de Grote om de Nederlandse bouwmeester Jan Bouman de wijk te laten bouwen naar de Hollandse tradities.

Tientallen jaren is deze wijk met zijn typisch Hollandse bouwwerken verwaarloosd, zelfs zodanig, dat in 1988/1989 de sloop ervan op het programma stond. Gelukkig is dit voorkomen. Met overheids-subsidies van de deelstaat Brandenburg, de gemeente Potsdam en de Duitse Monumentenzorg wordt nu geleidelijk de wijk gerestaureerd, helaas niet altijd op deskundige wijze. Veel particuliere eigenaren kiezen uit onwetendheid en financiele overwegingen voor minder aanvaardbare oplossingen, die niet in overeenstemming zijn met de historische gegevens van deze wijk. De Jan Bouman e.Verein tracht hierin te adviseren en bij te sturen.

De op initiatief van de Lighthouse Club Nederland opgerichte ‘Stichting Hollandsche Wijk Potsdam’ spant zich nu in om de Nederlandse bouwwereld te interesseren in deze Hollandse wijk, mede met de gedachte, dat Nederlandse initiatieven daar de nodige vruchten ke gaan afwerpen. Het is de bedoeling om in het door de Jan Bouman Verein aangekochte pand een Nederlands cultureel centrum in te richten, ook het Nederlandse bedrijfsleven kan zich daar onder de rook van Berlijn manifesteren.

Een actie van de Nederlandse Stichting met de verkoop van telefoonkaarten bracht ca. f. 17.000 op. Andere activiteiten en giften van Lighthouse-leden bracht een totaal bedrag op van ca. f. 45.000. Ook Z.K.H. Prins Claus ondersteunde de actie met een substantieel bedrag.

Naast financiele steun werd ook een aantal giften in natura ontvangen tot een gekapitaliseerd bedrag van ca. f. 85.000. Deze bedragen zijn lang niet voldoende om de restauratie van deze wijk te financieren; want ook al wordt door de diverse overheden gesubsidieerd, net als in Nederland zijn nog veel eigen middelen nodig om de bouw rond te krijgen.

Op de bouwbeurs zullen LHC-Nederland en de Stichting Hollandsche Wijk Potsdam vertegenwoordigd zijn met een stand.

Overzicht

In deze stand wordt een overzicht gegeven de de materialen en diensten, die door de diverse firma’s zijn aangeboden. Dit overzicht kan nog veel groter worden als de diverse bedrijven die aan de bouwbeurs deelnemen ook hun goederen en diensten aanbieden. In de Lighthouse-stand zal hieraan ruimschoots aandacht worden besteed, maar ook in ‘Cobouw’ en in het Jan Bouman Haus in Potsdam. Anderzijds kan iedereen die daarin geinteresseerd is, op de aangeboden goederen en diensten in gesloten envelop een bod uitbrengen. Na de bouwbeurs zullen deze enveloppen onder toezicht van een notaris worden geopend. Degene die het hoogste bod heeft uitgebracht zal eigenaar worden van de aangeboden goederen en/of diensten, waarop het bod is uitgebracht. De opbrengsten zullen door de Nederlandse Stichting worden gebruikt voor de restauratie van het ‘Hollandische Viertel’ in Potsdam.

Overzicht van de sponsors

In geld

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden Antonie Stichting Haarlem Betonpompbedr. NIJWA Hengelo/Utrecht COAB Amersfoort ’s Gravenhaagse Aannemers Vereniging Den Haag Hollestelle Arnhem Jurriens Utrecht

LHC-Nederland LHC-Rivierengebied Rotterdamse Aannemers Vereniging Rotterdam

UBA Uithoorn Cementbouw BV Heemstede IQ projekt (Nederland) BV Maarsenbroek Jaarbeurs Utrecht/Holland

Totaal f. 45.450

In goederen en diensten

Dwars, Heederik en Verhey Amersfoort dienstverlening; wordt

direct in Potsdam

ingezet Gipsbouw BV Utrecht gipsblokken Van Ieperen Groep BV Lopikerkapel 2 manweken

restauratie-voegwerk De Kooijman Groep Driebergen software Trappenfabriek Hoograven BV Montfoort 2 standaardtrappen voor

woningbouw

Totale waarde f. 85.000

Reageer op dit artikel