nieuws

Economie Portugal komt in beter vaarwater

bouwbreed

Het verhaal doet nog steeds de ronde dat Portugal een arm land is. Kijk je naar het gemiddelde inkomen dan moet je constateren dat het zo’n 40 tot 50 procent onder dat van Nederland ligt. Sinds Portugal in 1986 bij de EG kwam is de welvaart echter gestegen. Brussel financiert allerlei grote poen. De invloed daarvan moet evenwel nog zijn beslag krijgen.

Directeur P. Karthaus van de Nederlands-Portugese Kamer van Koophandel in Lissabon legt uit dat de koloniale oorlogen die Portugal voerde een aanzienlijke wissel hebben getrokken op de economie van het land. Het herstel vergt nu eenmaal een langere tijd dan de ruim zeven jaar die sinds de eerste Europese subsidies voorbij gingen. Het blijft evenwel een feit dat Portugal goede kansen biedt aan bijvoorbeeld Nederlandse toeleveranciers. Zo kampt het land met een tekort van zo’n 500.000 woningen. Het is dan niet ondenkbaar dat Portugese aannemers en architecten omzien naar bijvoorbeeld Nederlandse materialen. Eigen materialen zijn niet altijd heilig terwijl buitenlandse leveranciers soms produkten ke aanbieden die in Portugal tot op heden onbekend zijn.

Op dit moment legt Portugal met steun van Europa onder meer wegen, spoorwegen en havens aan en bouwt scholen, ziekenhuizen en gerechtshoven. Een deel van de benodigde investeringen financiert het land volgens Karthaus zelf. In het verlengde daarvan trekken de buitenlandse investeringen aan. Mede daardoor neemt de levenstandaard toe. Tot en met 1998 draagt Brussel met subsidies bij aan de ontwikkeling van het land. Veel aandacht gaat uit naar de verbetering van het opleidingsniveau. Investeren in bijvoorbeeld moderne produktiemiddelen is een stap, de vakkundige bediening en het onderhoud ervan vormt een tweede noodzakelijke stap.

Recessie

Portugal wil volgens Karthaus voorkomen dat na het stopzetten van de Europese bijdragen ’s lands economie in een recessie verzandt. Bij de verdeling van de gelden wordt nadrukkelijk gekeken naar de levensvatbaarheid van de ontvangers. Voorkomen moet worden dat de middelen alleen maar een faillissement uitstellen. Daarbij zorgt een slagvaardig bedrijfsleven ervoor dat de overheid voldoende inkomsten ontvangt voor het onderhoud van de infrastructuur die met Europese steun tot stand kwam.

Expo ’98

Veel verwacht Karthaus van de Expo ’98. Het zal hierbij minder om een Wereld- maar meer om een internationale tentoonstelling gaan. Portugal brengt de paviljoens onder op de terreinen van een voormalige raffinaderij. Een Nederlands bedrijf is betrokken bij de schoonmaak van de locatie. Nederlandse bedrijven weten inmiddels de weg naar Portugal te vinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ING Bank die in onroerend goed investeert en aan Multivastgoed die in Lissabon een kantorenpark laat realiseren. Aan dat laatste po werkt ook een Nederlands bedrijf mee aan de bekleding van de gevels.

Het laatste toont volgens Karthaus aan dat het niet alleen grote bedrijven zijn die kans maken op de Portugese markt. Het uitzicht op succes neemt evenwel toe wanneer het Nederlandse bedrijf samenwerking zoekt met een plaatselijke partij. Die stap is temeer aan te raden omdat een Portugese ondernemer bijvoorbeeld de weg weet in de bureaucratie. Een voorbeeld van een geslaagde samenwerking biedt het ingenieursbureau DHV die van de plaatselijke partij inmiddels 51 procent van de aandelen overnam.

Kolonies

In het geval van Portugal hoeven de activiteiten naar de mening van Karthaus niet beperkt te blijven tot het land zelf. Portugal kan ook dienen als springplank naar de voormalige kolonies. Te denken valt hier aan Angola en Mozambique. In beide landen neemt de rust geleidelijk aan weer toe waardoor ook het uitzicht op zakelijke kansen weer toeneemt. Angola biedt daarbij interessantere mogelijkheden dan Mozambique omdat het land over aanzienlijke voorraden aan waardevolle delfstoffen beschikt. Tegelijkertijd twisten twee politieke groeperingen om de macht waardoor er toch enige wrijving blijft bestaan.

Reageer op dit artikel