nieuws

Dijken moeten in 2000 allemaal verstevigd zijn Kabinet brengt vaart in versterking rivierdijken

bouwbreed Premium

Het kabinet gaat de uitvoering van de dijkversterking langs Rijn en Maas drastisch versnellen. De rivierdijken moeten niet in 2008 maar al in het jaar 2000 zijn verstevigd. De zwakste dijkvakken komen het eerst aan de beurt, en zullen voor het grootste deel nog voor november dit jaar worden versterkt. De overige zwakke dijkvakken moeten eind 1996 aan de normen voldoen. Die toezegging deed minister Jorritsma in een debat met de Tweede Kamer over de watersnood.

Volgens de bewindsvrouw zal nu eerst door het rijk overleg worden gevoerd met de provincies, gemeenten en waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. “We moeten de handen nu ineenslaan”, aldus Jorritsma. Uit dat overleg moet vervolgens over een aantal dagen een concreet plan van aanpak voortvloeien. “En dat mag van mij dan best een Deltaplan heten”, zo zei Jorritsma, daarmee verwijzend naar de benaming die premier Kok eerder deze week introduceerde.

Voor de aanpak van de Maas worden de voorstellen van de commissie Boertien II gevolgd. Deze voorzien onder andere in de aanleg van 68 kilometer kades langs de rivier, en in een natuurvriendelijke verdieping en verbreding van het stroomgebied. De kades moeten liefst nog dit jaar, en in ieder geval voor eind 1996 zijn aangelegd.

Voor de dijken langs de Rijn worden de voorstellen van de commissie Boertien I gevolgd, die voorzien in een redelijk milieuvriendelijke versterking van de dijken. Concreet worden nu eerst de dijkvakken aangepakt, die een kans van meer dan eens per 100 jaar maken om te overstromen. Het grootste deel hiervan zal nog dit jaar worden verstevigd, de rest voor eind 1996. Het karwei moet geklaard zijn in 2000, waarmee de werkzaamheden acht jaar in tijd naar voren worden gehaald.

Belemmeringen

Ten behoeve van de voortgang zal nu eerst worden bekeken welke procedurele belemmeringen er zijn, die voor vertraging ke zorgen. “Daar willen we ons namelijk niet door laten belemmeren.” Volgens de minister ke die ‘belemmeringen’ door een beroep te doen op de bestaande wetgeving uit de wereld worden geholpen. “En is dat niet het geval, dan zal er noodwetgeving moeten komen. Ik hoop echter niet dat dit noodzakelijk zal zijn, want dat kost alleen maar tijd.”

De verdere uitwerking van de voorstellen zullen, inclusief financiering, de Kamer zo spoedig mogelijk worden toegestuurd, beloofde Jorritsma. De Kamer, die voorafgaand aan het debat al meermalen had laten blijken voorstander van een snelle aanpak van de dijkversterkingen te zijn, toonde zich met de toezeggingen van de minister tevreden.

Eerder in het debat over de watersnood sprak de Kamer met een zestal ministers (Dijkstal, Jorritsma, Zalm, Wijers, De Boer en Van Aartsen) over de wijze waarop de schade van de (dreigende) overstromingen en de aansluitende evacuatie moet worden vergoed.

De diverse fracties drongen bij de regering in dit verband aan op een ruimhartige schadeloosstelling van particulieren en bedrijven. Minister Dijkstal liet in zijn antwoord weten dat zo snel als mogelijk is de schade op uniforme wijze zal worden opgenomen.

Over de schadevergoeding merkte hij op niet te ke zeggen in welke mate de regering aan schadeclaims tegemoet kan komen en in hoeverre er van eigen risico moet worden gesproken. In dit verband wees hij ook op de vermijdbare risico’s en ondernemersrisico’s.

Volgens minister Zalm zal nog deze maand overeenstemming worden bereikt met verzekeraars over de mate, waarin dit soort risico’s verzekerbaar ke worden.

Reageer op dit artikel