nieuws

AVBB distantieert zich van uitspraken bouwcoordinatie

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is van mening dat de bouwcoordinatie vanuit het rijk bij het ministerie van VROM moet blijven. Van geluiden als zou de bouw liever willen dat EZ dit op zich neemt distantieert de werkgeversorganisatie zich. Voorzitter Barth heeft dit laten weten aan de coordinerend bouw-bewindsman Tommel.

Voorzitter H. Oudshoorn van de Vereniging Tentoonstellingsgroep Bouwmaterialen en Bouwstoffen zei bij de opening van de Bouwbeurs in Utrecht dat ‘de bouw liever had gezien dat het ministerie Economische Zaken de bouwcoordinatie voor zijn rekening neemt’. Minister De Boer van VROM, ook aanwezig bij de opening, liet hierop aan Cobouw weten dat het overhevelen van de bouwcoordinatie wat haar betreft bespreekbaar is.

De uitspraak van Van Oudshoorn heeft het AVBB verbaasd. “Ik begrijp niet”, zo zegt algemeen directeur Van Rooij van het Verbond, “waar Oudshoorn zijn informatie vandaan haalt, en waarom hij denkt namens de bouwwerkgevers te ke spreken. De wens die hij tegenover de minister van VROM heeft geformuleerd leeft bij ons helemaal niet. De coordinerend bewindsman is, sinds het aantreden van het nieuwe Kabinet, staatssecretaris Tommel. We zijn als bouwnijverheid bezig een nauw contact met hem op te bouwen en invulling te geven aan de bouwcoordinatie. Mede om die reden heeft Barth (voorzitter AVBB, red.) persoonlijk aan Tommel laten weten dat het AVBB hier niet achter staat.”

Van Rooij geeft wel te kennen dat er wellicht partijen binnen de bouwkolom bestaan die een sterkere bemoeienis van EZ met de bedrijfstak bouw op prijs stellen, bijvoorbeeld als het gaat om technologiebeleid.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van het ministerie van EZ naar de bouw heeft, aldus Van Rooij, een tijd lang op een laag pitje gestaan. De laatste anderhalf jaar is daar echter verandering in gekomen. Een en ander is onder meer het gevolg van de toenemende aandacht voor de Vestigingswet en het mededingingsbeleid dat in de schijnwerpers is komen te staan door de uitspraak van het Europese Hof. Daarnaast speel EZ een actieve rol in het EG-beraad voor de bouw. “Deze intensievere aandacht van EZ voor onze sector is zonder meer een goede zaak. Maar dat laat onverlet dat we graag een coordinerend bewindsman willen van het ministerie van VROM.”

Reageer op dit artikel