nieuws

Aflevering van betonprodukten stagneert door wateroverlast

bouwbreed Premium

De fabrikanten van betonprodukten, verenigd in de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland (BFBN), maken zich zorgen over de produktie en afleveringen van hun produkten als gevolgen van de wateroverlast in ons land. De regelmatige aanvoer van zand en grind stagneert door de vaarverboden op rivieren en kanalen. Als de voorraden van grondstoffen bij de fabrieken niet tijdig aangevuld worden, zal dit op termijn gaan leiden tot stagnatie in de produktie.

Zelfs als in de loop van de volgende week de waterstanden gaan dalen, zal het nog enige tijd duren voor de situatie weer genormaliseerd zal zijn, aldus de BFBN. Bij een aantal van de 150 aangesloten bedrijven, die jaarlijks voor ca. f. 2,5 miljard aan gereed produkt toeleveren aan de bouw, ligt de produktie door wateroverlast al stil. Ook de afvoer van gereed produkt naar de bouwlocaties kan wegens de slechte bereikbaarheid daarvan vertraging oplopen.

De BFBN maakt zich ook zorgen over de extra kosten, verbonden aan de noodsituatie, waarmee de gehele bouwkolom geconfronteerd wordt. Ook de bouwtoeleveringsbedrijven hebben hiermee te maken.

Reageer op dit artikel