nieuws

Aanleg alle kades in Limburg onder Noodwet

bouwbreed

Alle kades, 137 km die in Limburg moeten worden aangelegd om de Maas in te tomen, vallen onder de Noodwet. Dat is maandag medegedeeld tijdens de vergadering van het Waterschap Roer en Overmaas. Aan de voorbereiding van de bestekken werken behalve de eigen dienst van het Waterschap tevens de Adviesburo’s Grontmij en Heidemij. Verwacht wordt dat de werken in mei aanbesteed worden.

De kades worden dit jaar nog gerealiseerd. Na de aanleg is, tijdens de interimperiode van tien jaar, de kans op overstroming 1:50 jaar. Na de uitvoering van het plan Boertien II is deze waarde 1:250.

De kades worden opgebouwd met klei die gewonnen wordt uit het zomerbed van de Maas.

De klei is enigszins verontreinigd. Volgens het hoofd Technische Dienst van het Waterschap staat de wetgeving het gebruik van licht verontreinigde klei toe.

Voor het aanleggen van de kades en kwelvoorzieningen stelt de Rijksoverheid – 100 miljoen beschikbaar. De regio moet 5 procent bijdragen.

Reageer op dit artikel