nieuws

Zelf maatregelen treffen in belang van schadevergoeding Aannemer moet waterschade nauwkeurig inventariseren

bouwbreed Premium

De Nederlandse aannemers moeten zelf maatregelen treffen voor het beperken van de schade die door de wateroverlast kan ontstaan. Het NVOB wijst de leden op het belang van een nauwkeurige inventarisatie van de schade. Beschrijvingen en foto’s moeten inzicht geven in de getroffen maatregelen en de eventueel ontstane schade. Deze informatie is van essentieel belang wanneer de overheid schaderegelingen vaststelt.

Voor de gang van zaken omtrent het personeel adviseert het verbond het individuele bouwbedrijf te handelen conform Art. 32, lid 5 van de cao-Bouwbedrijf.

Bij arbeidsverhindering als gevolg van uitzonderlijk hoge waterstand moet de werkgever zijn werknemers doorbetalen op de dag dat de verhindering ontstaat. Voor de gww-bedrijven gaat het om de eerste vijf dagen. Na de eerste respectievelijk vijfde dag is het personeel aangewezen op een uitkering.

De werknemers dienen zich op die dag te melden bij de plaatselijke vertegenwoordiger. De werknemer hoeft zich niet bij de AVO te melden en hoeft niet aan de wekeneis te voldoen om een ww-uitkering te krijgen. In het geval dat de wateroverlast de uitvoering van bouwwerken vertraagt moet de aannemer de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk om een verlenging van de bouwtijd vragen. Deze wijze van handelen is vooral van belang in verband met de toepassing van een contractuele korting en boete en ter voorkoming van andere schadeclaims van de opdrachtgever.

Evacuatie

De vrees voor mogelijke doorbraken van de Waal-, IJssel- en Rijndijken blijft voor de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel nog steeds reeel. Het gaat vooral om de slechte stukken zoals het dijkvak tussen Druten en Dreumel die mogelijk niet bestand zullen zijn tegen stijgend water.

Een kleine dertigduizend bewoners van de polders Land van Maas en Waal en de Ooijpolder bij Nijmegen moeten vandaag wegens mogelijke dijkdoorbraak hun huis uit. Hetzelfde besluit geldt voor het gehucht Tuindorp bij Lobith aan de Rijn. Over enkele dagen komen mogelijk andere gebieden eveneens in aanmerking voor evacuatie. In het ergste geval moeten tweehonderdduizend Gelderlanders hun huis uit.

Het evacuatiegebod geldt in eerste instantie voor de hele Ooijpolder (15.000 inwoners), en de gemeenten Druten en West Maas en Waal (samen bijna 12.000 inwoners) in het Land van Maas en Waal. Breekt in het Land van Maas en Waal daadwerkelijk een dijk door, dan volgt de evacuatie van Wijchen, Heumen, Beuningen en delen van Groesbeek en Nijmegen.

De bevolking van de Bommelerwaard, met uitzondering van Heerewaarden en Brakel, heeft het dringend advies gekregen de huizen te verlaten. Het water in de Waal is dermate hoog gestegen dat de autoriteiten de circa 44.000 inwoners aanraden een veilig heenkomen te zoeken.

Kwelwater

Woensdagavond zal de Rijn bij Lobith een stand van 16.70 meter boven NAP bereiken. Bij een dergelijk hoge waterstand zullen bij sterke wind golven over de dijk slaan. Bovendien ke dijken gaan schuiven door de opwaartse druk van het rivierwater dat al een week in de uiterwaarden staat. Ook kan kwelwater de dijken uithollen. Het water van de Maas, Waal, Rijn en IJssel blijft voorlopig stijgen en de situatie is onveranderd dreigend. Het peil van de Rijn stijgt anderhalve centimeter per uur. Voor dinsdagmiddag wordt een stand van 16,55 meter voorspeld; zestien centimeter hoger dan tijdens de vorige watersnood van eind 1993.

Het water van de IJssel stroomde maandagochtend ter hoogte van Deventer over de zomerkade de Wilpse Kleipolder in. Dat is eerder dan het Waterschap Oost-Veluwe had verwacht. Ter hoogte van Deventer bereikt de rivier woensdag een niveau van zeker zeven meter. Dat is twee centimeter meer dan destijds. Op de Wellekade in Deventer zal woensdag een halve meter water staan.

Voor het dorp Fortmond (gemeente Olst) wordt voor woensdag een hoogte voorspeld van 5.92 meter. Dat is zes centimeter hoger dan ruim een jaar geleden. In Kampen zal het peil van de IJssel donderdag 2.12 meter zijn. Dat is elf centimeter meer dan eind ’93.

In Rhenen is permanente dijkbewaking ingesteld. Daar is het waterpeil tien centimeter boven dat van Kerst 1993. Een dijk bij Lopik wordt ook extra in de gaten gehouden.

Er geldt een vaarverbod voor de Bovenrijn/Waal tussen Zaltbommel en Lobith, de Nederrijn/Lek tussen Wijk bij Duurstede en Pannerden en de IJssel tussen Kampen en Westervoort. Dit om te voorkomen dat de dijken ook nog eens de golfslag van passerende schepen moeten verwerken.

Spannend

Door de hoge stand van het Maaswater in Limburg bereiden plaatsen als Middelaar (gemeente Mook) en Gennep zich op het ergste voor. Ook de situatie bij de nooddijken van Arcen en Velden blijft spannend. In Meerlo-Wansum en Tegelen wordt aan de versterking van de nooddijken gewerkt.

Volgens het Provinciaal Coordinatiecentrum staan ongeveer 3000 woningen onder water en dreigt dat voor nog eens 6000 huizen. Ongeveer 72 vierkante kilometer van de provincie staat blank en er is een half miljoen zandzakken in gebruik om dijken te versterken, nooddijken aan te leggen en huizen te beschermen. In Venlo dreigen nog eens 550 huizen onder te lopen.

Reageer op dit artikel