nieuws

Voorburg overweegt veto bij Vinex-convenant

bouwbreed

De gemeenteraad van Voorburg zal 26 januari beslissen of hij al dan niet mee zal doen aan de uitvoering van de Vinex in de regio Haaglanden. Vinex-poleider Houtenbos hoopt Voorburg ervan te ke weerhouden gebruik te maken van zijn veto-recht.

Het college van B en W van de Residentiele voorstad heeft de raad voorgesteld het uitvoeringsconvenant met het rijk niet te tekenen. Ook pleit het college voor het niet ondertekenen van de overeenkomst over het grondkostenfonds met de regio Haaglanden. Het college staat op het standpunt dat Voorburg geen bouwgemeente is en daarom weinig voordeel zal hebben bij de uitvoering van de Vinex, terwijl er wel betaald moet worden.

De gemeenteraad zal op donderdag 26 januari het definitieve standpunt over deze zaak uitspreken. Uit een over dit onderwerp gehouden commissievergadering blijkt inmiddels dat de meningen verdeeld zijn. Zo vragen Groen Links en PvdA zich af of er nog onderhandelingen mogelijk zijn die het uitvoeringsconvenant alsnog acceptabel maken. D’66 zegt te ‘twijfelen’ en zal pas op 26 januari zijn standpunt bekendmaken. CDA, VVD en de kleinere partijen, die gezamenlijk een meerderheid vormen, stellen serieuze vraagtekens bij de deelname.

Wanneer Voorburg bij zijn standpunt blijft is er, aldus

Vinex-poleider ir. P. Houtenbos van de regio Haaglanden, zowel een bestuurlijk als een financieel probleem. Voorburg zou 2,69% moeten bijdragen in het gemeentelijk deel van het grondkostenfonds. Het rijk draag f. 263 miljoen bij, terwijl de gemeenten maximaal f. 200 miljoen ophoesten. Volgens deze berekening zal Voorburg dus nooit meer dan f. 5,4 miljoen bijdragen. Deze financiele lacune is volgens Houtenbos nog wel op te lossen. “Het probleem is echter dat we te maken krijgen met stagnatie en dat er bestuurlijk een breuk ontstaat. Dat is jammer want we zijn een heel eind samen opgetrokken. Zo heeft Voorburg wel een jaar geleden het Vinex-akkoord ondertekend samen met de andere partijen in Haaglanden. Iedere gemeente heeft echter een veto-recht”.

Uit de doeken

De gemeente Voorburg kan van dit recht gebruik maken, maar Houtenbos hoopt op een compromis. “Tijdens de commissievergadering heb ik de raadsleden nog eens helder uit de doeken gedaan waar het hier om gaat. Als niet-bouwgemeente vreest Voorburg met name de gevolgen van de investeringen in het openbaar vervoer. Ik heb de gemeenteraadsleden gevraagd creatief mee te denken over een oplossing. Ik hoop dat het uitspreken van een veto zo kan worden voorkomen”.

Reageer op dit artikel