nieuws

Transportsector Rijnmond eist betere ontsluiting

bouwbreed Premium

Torenhoge erfpachtlasten en matige infrastructuren belemmeren de economische ontwikkeling van het Rijnmondgebied. Congesties zijn aan de orde van de dag.

Kracht van de boodschap is de herhaling. Binnen een week klagen Rotterdammers over hun matige infrastructuur. Op de valreep van het oudejaar was het havenwethouder Rene Smit (CDA), en gisteren deed de Kamer van Koophandel (KvK) voor Rotterdam het nog eens dunnetjes over. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de KvK werd een rapport gepresenteerd met de titel ‘Vestigingsklimaat van (Europese) distributiebedrijven in Rijnmond’. De 21 ondervraagde bedrijven ervaren de congestie in Rijnmond als zeer negatief voor het vestigingsklimaat. “De kwaliteit is goed, maar in kwantitatief opzicht onvoldoende voor het af te afwikkelen verkeer en vervoer.”

De Kamer adviseert derhalve doortrekking van de A15 tot de Maasvlakte, een tweede Beneluxtunnel en een meer westelijk gelegen tunnel onder de Nieuwe Waterweg. “De vertraging rond onder andere de Betuwelijn vormt een bedreiging voor de regionale economie.”

De grondkosten zijn volgens de ondervragers torenhoog in Rijnmond. “De lasten zijn dermate hoog dat enkel opslagactiviteiten in sommige gevallen nauwelijks kan renderen.” De KvK eist dat bijvoorbeeld de hoge erfpacht wordt aangepast. Daarnaast dringt men bij het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam aan op het ontwikkelen van extra bedrijfsterreinen met betaalbare bouwgronden.

Reageer op dit artikel