nieuws

Tot 2005 bouwt Tilburg ruim 17.500 woningen

bouwbreed

In en rond Tilburg worden tot het jaar 2005 ruim 17.500 woningen gebouwd. Ruim 9000 huizen komen in de randgemeenten en de rest verrijst in de stad Tilburg. Gezocht wordt naar locaties voor bedrijventerreinen. Deze zullen ongeveer 300 hectare bestrijken. Dit blijkt uit het Uitwerkingsplan Stadsregio Tilburg.

In het westelijk en noordwestelijk deel van de stadsregio komt een grote bouwlocatie. “Gekozen is om in westelijke richting ruimte te bieden aan de bouw van 4000 woningen in de wijk Reeshof en een toevoeging van 150 hectare bedrijventerrein aan de bestaande locatie Vossenberg”, aldus het plan. De zo ontstane voorstad zal met Tilburg worden verbonden door een uitgebreid openbaar vervoer netwerk. In de wijk Reeshof is een station gepland dat kan uitgroeien tot een knooppunt van openbaar vervoerverbindingen. “Het autoverkeer kan via een bestaande aansluiting op de Bredaseweg en de Langenberseweg naar de A58”, aldus het plan.

Parklandschap

Een tweede grote woningbouwlocatie komt in de wijk Reeshof. Hier worden 4000 woningen gebouwd. Aan de spoorlijn Breda-Tilburg moet het NS-station Reeshof verrijzen. Om dit rendabel te maken is het noodzakelijk dat uiteindelijk 12.500 woningen in de wijk zullen komen.

In het noordoosten van Tilburg worden circa 3000 huizen gebouwd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er per hectare minder 25 woningen zullen verrijzen. De reden hiervan is dat in dit stadsdeel een parklandschap is dat verspreid liggende bos- en natuurgebiedjes en andere ‘landschapsbepalende elementen’, zo meldt het uibreidingsplan. “De relatie tussen het woongebied van Tilburg-noord en het open buitengebied moet bij de realisering van deze woonwijk zo min mogelijk worden verstoord”, aldus het plan.

Ecologie

De bouw van woningen in het noordoosten heeft als voordeel dat het gebruik van de fiets kan worden gestimuleerd boven autogebruik, omdat het stadsdeel relatief dicht bij de binnenstad ligt. In het plan is opgenomen dat “rechtstreekse verbindingen voor het openbaar vervoer en fietsverkeer worden aangesloten op het bestaand stedelijk gebied”. In dit gebied is ook een bedrijventerrein van circa veertig hectare gepland.

Het zuidelijk deel van Tilburg wordt relatief weinig uitgebreid. Het uitbreidingsplan omvat slechts enkele woningbouw- en werkterreinen. Deze sluiten direct aan bij de bebouwing van Goirle. “Het verbeteren van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het beekdal van de Leij is het meest opvallende voorstel in deze hoofdrichting. De natuurontwikkeling krijgt gestalte door aanleg van een ecologische ‘bypass’ voor de Leij op plekken waar de Leij doorsneden wordt door weginfrastructuur”, aldus het uitbreidingsplan. In Moerenburg worden circa 650 woningen gebouwd.

Noord Tilburg is in het plan niet opgenomen als hoofdrichting. In dit gebied is reeds begonnen met onder meer het ontwikkelen van woningbouwlocaties, een groengebied en mogelijkheden voor recreatie. Het is de bedoeling om de ruimte voor afvalverwerking met vijftig hectare uit te breiden. De Loonsche Heide is aangewezen voor natuurbouw. Ten oosten van de provinciale weg 204 wordt een groot stadspark aangelegd.

De locaties waar bedrijventerreinen ke worden gevestigd zijn nog niet allemaal bekend. Van de 300 hectare bedrijfsterrein die er in totaal moet komen, is iets minder dan de helft nog niet ingevuld. De bedrijventerreinen moeten door heel de stad worden gevestigd.

Reageer op dit artikel