nieuws

Meer rotonden in Gelderland

bouwbreed

De provincie Gelderland zal dit jaar f. 3,8 miljoen besteden aan het verbeteren van onveilige punten in het provinciale wegennet. Het geld zal voornamelijk worden besteed aan de aanleg van acht nieuwe rotonden in bestaande wegen. Gelderland heeft goede ervaringen met deze snelheidsvertragers. De aanpak van knelpunten in de wegen gedurende de afgelopen jaren leidt jaarlijks tot het voorkomen van rond 160 ongevallen. Door de nieuwe rotonden zal naar verwachting het aantal ongevallen jaarlijks met nog eens gemiddeld 68 afnemen.

Voor de aanleg van rijwielpaden heeft de provincie dit jaar f. 8,8 miljoen beschikbaar.

Inmiddels is hiervan f. 5,4 miljoen bestemd. Het grootste deel hiervan gaat op aan de aanleg van drie fietspaden in de Achterhoek.

Reageer op dit artikel